Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 8Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zahradní 325, 68706 Velehrad
Telefon:731 598 942
Email:chbcmvelehrad@seznam.cz
Web:www.cyrilky.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena ženám s lehkým mentálním, tělesným a kombinovaným postižením ve věku 19 - 64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytnout ženám s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování a sociálním začleněním.

Poskytovanou podporou sociální služba usiluje o zachování či rozvíjení individuálních schopností a dovedností.

3. Nabízené činnosti

  • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
  • Součástí poskytnutí sociální služby je ubytování dlouhodobého charakteru, které je spojeno s dalšími službami - poskytnutím stravy, pomoci při zajištění stravy, pomoci při vyřizování osobních záležitostí souvisejících s individuální situací uživatele.
  • Ubytování je v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny potřebným nábytkem. Sociální zařízení slouží pro dva pokoje, u pokoje zařízeného pro vozíčkáře je samostnané bezbariérové sociální zařízení. Kuchyň a společenská místnost slouží společně všem uživatelům služby.
  • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
  • Služba podporuje u uživatelek sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a nabízí duchovní službu.

4. Specifika služby

Překážkou zařazení do sociální služby je agresivita a toxikomanie, přidružené duševní onemocnění a neschopnost poskytovatele naplnit osobní cíle zájemce.

  • Identifikátor sociální služby: 9144170
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.02.2012

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Kontaktní osobou ohledně ceníku sociální služby je Marie Dudová, vedoucí chráněného bydlení -

tel. 731 598 942, e-mail: chbcmvelehrad@seznam.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérovost objektu je zajištěna výtahovou plošinou.

IČ poskytovatele

00406431

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Bílého 80, 60200 Brno
Telefon:543 212 067
Email:scmbrno@seznam.cz
Web:www.cyrilky.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydleníChráněné bydlení - interiér


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce