Jak pracovat s katalogem

DECENT Hulín, příspěvková organizace

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Hulín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Hulín (Obec), Břest (Obec), Pravčice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nábřeží 1314, 76824 Hulín
Telefon:737 018 289
Email:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Web:www.decent.hys.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku stáří nebo zdravotního stavu.

Pečovatelská služba je poskytována na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice a Břest.

Věková struktura uživatelů je od 27 let a výše. Cílové skupiny jsou převážně senioři, dále osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby s kombinovaným postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout takovou pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, aby mohli zůstat co nejdéle v domácím prostředí.

Cílem pečovatelské služby je uživatel, který s naší pomocí dokáže i přes svůj zdravotní stav nebo okolnosti, které přináší stáří, žít ve své domácnosti a být co nejvíce samostatný.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Sociální pracovník organizace provádí před uzavřením smlouvy vstupní sociální šetření. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Nabídka služeb terénní pečovatelské služby:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

d) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

2. Pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele

a) pomoc při úkonech osobní hygieny

b) pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty

c) pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) dovoz oběda autem v Hulíně

b) dovoz oběda autem do Záhlinic, Chrášťan, Pravčic, Břestu

c) pomoc při přípravě jídla a pití

d) příprava a podávání jídla

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti

b) údržba domácích spotřebičů

c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (jen po předchozí dohodě)

d) donáška vody

e) topení v kamnech včetně donášky topiva, údržba topných zařízení

f) běžný nákup, pochůzky

g) velký nákup

h) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

ch) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Nabídka služeb ambulantní pečovatelské služby:

1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny

a) celková koupel ve vaně

b) celková koupel ve sprchovém koutu

4. Specifika služby

Terénní pečovatelská služba - je vykonávaná v domácnosti uživatele na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, dále v obcích Pravčice a Břest.

Komu služba určena není:

- občanům, kteří prokazatelně nespadají do definované cílové skupiny

- seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují stálou lékařskou péči nebo specializovanou odbornou péči

- seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči tj. i v nočních hodinách

- službu nelze poskytnout v případě, je-li naplněna kapacita služby

  • Identifikátor sociální služby: 1987287
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.09.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 9:00 - 10:00
Úterý: 9:00 - 10:00
Středa: 9:00 - 10:00
Čtvrtek: 9:00 - 10:00
Pátek: 9:00 - 10:00

Terénní forma

Pondělí: 7:00 - 20:00
Úterý: 7:00 - 20:00
Středa: 7:00 - 20:00
Čtvrtek: 7:00 - 20:00
Pátek: 7:00 - 20:00
Sobota: 7:00 - 20:00
Neděle: 7:00 - 20:00+ svátky 7:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.

a) dovoz uživatele autem - 10 Kč / 1 km

b) zapůjčení kompenzačních a hygienických pomůcek - 5 Kč / 1 den

c) dohled nad dospělým uživatelem - 120 Kč / 1 hodina

d) úklid společných prostor v bytových domech, před domem, odklízení sněhu - 150 Kč / 1 hodina

e) půjčení elektrospotřebičů k výkonu pečovatelské služby – vysavač, žehlička, fén - 10 Kč / 1 úkon

f) půjčení úklidových pomůcek k výkonu pečovatelské služby – stěrka na mytí oken, schůdky - 10 Kč / 1 úkon

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47934344

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Eduarda Světlíka 1197, 76824 Hulín
Telefon:573 350 171
Email:reditelstvi@decenthulin.cz
Web:www.decent.hys.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Středisko pečovatelské služby na ulici Nábřeží 1314Ředitelství Decent Hulín, p. o. na ulici Ed. Světlíka 1197


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce