Jak pracovat s katalogem

DECENT Hulín, příspěvková organizace

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Hulín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Hulín (Obec), Břest (Obec), Pravčice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nábřeží 1314, 76824 Hulín
Telefon:737 018 289
Email:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Web:www.decenthulin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina - okruh osob, negativní vymezení cílové skupiny

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

Věková kategorie uživatelů: osoby starší 27 let.

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

 • splnění definované cílové skupiny
 • bydliště ve vymezeném regionu – Hulín a místní části Záhlinice, Chrášťany. Dále obce Břest a Pravčice.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob, směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

 

Cílem sociální služby je:

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle
 • uživatel, který setrvá v přirozeném sociálním prostředí a zůstává tak součástí místního společenství 

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti pečovatelské služby:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • Dovoz nebo donáška oběda
 • Pomoc při přípravě jídla a pití
 • Příprava a podávání jídla a pití

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • Donáška vody
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • Běžné nákupy
 • Pochůzky
 • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

4. Specifika služby

Provozní doba terénní formy poskytování pečovatelské služby:

pondělí           7:00 – 20:00

úterý               7:00 – 20:00

středa             7:00 – 20:00

čtvrtek            7:00 – 20:00

pátek               7:00 – 20:00

sobota             7:00 – 20:00

neděle             7:00 – 20:00

Provozní doba je včetně státních svátků.

 

Okamžitá kapacita terénní formy je 7 uživatelů.

Okamžitá kapacita ambulantní formy je 2 uživatelé.

 • Identifikátor sociální služby: 1987287
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 9:00 - 10:00
Úterý: 9:00 - 10:00
Středa: 9:00 - 10:00
Čtvrtek: 9:00 - 10:00
Pátek: 9:00 - 10:00

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 20:00
Úterý: 07:00 - 20:00
Středa: 07:00 - 20:00
Čtvrtek: 07:00 - 20:00
Pátek: 07:00 - 20:00
Sobota: 07:00 - 20:00
Neděle: 07:00 - 20:00+ svátky 07:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1. Dohled nad dospělým uživatelem v rámci běžné pracovní doby ( vstup do bytu spojený s kontrolou uživatele ) - 150 Kč / 1 hodina

2. Venčení, krmení malého domácího zvířete ( pes, kočka )  - 50 Kč / 15 min.

3. Dohled nad užíváním léků - 15 Kč / úkon

4. Manipulace s penězi ( pochůzky týkající se platby poskytovateli ) - 20 Kč / úkon

5. Jídelní lístek - 3 Kč / ks

6. Koupel v koupacím lůžku - zapůjčení lůžka ( koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny ) - 100 Kč / úkon

7. Dovoz uživatele autem s doprovodem ( doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět ) - 20 Kč / 1km

8. Dovoz uživatele autem bez doprovodu - 20 Kč / 1km

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47934344

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Eduarda Světlíka 1197, 76824 Hulín
Telefon:573 350 171
Email:reditelstvi@decenthulin.cz
Web:www.decenthulin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Středisko pečovatelské služby na ulici Nábřeží 1314Ředitelství Decent Hulín, p. o. na ulici Ed. Světlíka 1197


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce