Jak pracovat s katalogem

DECENT Hulín, příspěvková organizace

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Péče o vlastní osobu či domácnost, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Břest (Obec), Hulín (Obec), Chropyně (Obec), Kyselovice (Obec), Pravčice (Obec), Skaštice (Obec), Záříčí (Obec), Žalkovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nábřeží 1314, 76824 Hulín
Telefon:737 018 289
Email:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Web:www.decent.hys.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Základním cílem odlehčovací služby terénní je poskytnout podporu rodině či pečující osobě v péči o jejich blízké a vytvořit tím čas pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

Cílové skupiny, o které se pečující osoby starají:

-     osoby s jiným zdravotním postižením

-     osoby s chronickým onemocněním

-     osoby s kombinovaným postižením

-     osoby s tělesným postižením

-     senioři

Věková struktura cílových skupiny:

  • dospělí (27-64 let),
  • mladší senioři ( 65-80 let),
  • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání terénní odlehčovací služby DECENT Hulín, p. o. je poskytnout podporu rodině či pečující osobě v péči o jejich blízké a vytvořit tím čas pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení vlastních osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1a) Pomoc a podpora při podání jídla a pití již připravenou stravu uživateli podáme, v případě potřeby uživatele krmíme. Podávání jídla a pití musí být uzpůsobeno požadavkům a tempu uživatele.

1b) Pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pečovatelky pomáhají uživateli slovní instrukcí nebo přímo provedením úkonu při oblékání a svlékání z pyžama do běžného oblečení a opačně, převlečení při znečištění oblečení apod.. Výběr oblečení je ponechán na vůli uživatele. Pomoc se zapnutím, rozepnutím knoflíků, háčků, zipů, obouvání obuvi a vyzouvání obuvi. Pokud uživatel používá speciální pomůcky např. korzet, obinadlo, aj. vztahuje se pomoc i na tuto pomůcku. Uživatel se podílí na provedení úkonu v rámci svých možností.

1c) Pomoc při přesunu na lůžko a vozík - pečovatelky zajistí uživateli pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík při potřebě uživatele se přemístit na toaletu, do koupelny, do ostatních vnitřních či venkovních prostor. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík spočívá v přímém provedení úkonu ze strany pečovatelky či v provedení ze strany pečovatelky s aktivní pomocí ze strany uživatele.

1d) Pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru i vnějším prostoru – pomoc s orientací v obytných prostorách domu či bytu, sociálním zařízení, venku a to i s použitím kompenzační pomůcky. Pomoc spočívá ve slovním instruování, názorném ukázání, fyzickém vedení či vezení na invalidním vozíku. Nejčastěji je to doprovod uživatele na WC, chůze kolem postele či v prostoru místnosti jako nácvik základní dovednosti chůze. Úkony se provádějí s přihlédnutím k potřebám, zdravotnímu stavu, tempu a pohybovým schopnostem uživatele.

U imobilních (trvale ležících) uživatelů jsou úkony Pomoc při přesunu na lůžko a vozík a Pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru poskytovány pouze v případě, že má uživatel domácnost vybavenou zvedákem, případně za pomoci druhé osoby (rodinného příslušníka nebo druhé pečovatelky). Postel uživatele by měla být dostatečně vysoká, nebo polohovací, vybavená hrazdičkou, přístupná ze tří stran. Nejsou-li pro poskytnutí tohoto úkonu vytvořeny vhodné podmínky, pečovatelka jej může odmítnout s ohledem na hygienické limity stanovené nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb. . Hygienické limity činí  při častém zvedání u ženy 15 kg, u muže 20 kg, při občasném zvedání u ženy 20 kg, u muže 50 kg.

2. Pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele

Uživatel používá vlastní hygienické prostředky jako jsou pleny, plenkové kalhotky, mýdlo, gely, masti, toaletní papír nebo hygienické ubrousky atd.. Vše dle vlastního výběru a nakoupené za své finanční prostředky. K osobní hygieně na posteli je třeba mít připravenou nádobu na vodu a dvě žínky. Při všech úkonech pomáhá pečovatelka pouze tolik, co již uživatel sám nezvládne.

2a) Pomoc při úkonech osobní hygieny – úkon zahrnuje napouštění vany, podporu uživatele při vstupu a výstupu z vany/sprchového koutu, vypouštění vany, omytí uživatele žínkou, výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami, mytí, vysušení a učesání vlasů.

2b) Pomoc při základní péči o vlasy a vousy, nehty – úkony se provádějí pouze v rozmezí základní péče mytí, vysoušení vlasů, čištění a stříhání nehtů, holení pomocí holicího strojku, nikoli odborné péče.

2c) Pomoc při použití WC – pomoc při stažení kalhot a osobního prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení uživatele při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. Při použití hygienického WC křesla také vynesení, umytí a dezinfekce nádoby.

2d) Celková koupel ve vaně včetně mytí vlasů, základní péči o nehty. Úkon zahrnuje napouštění vany, podporu uživatele při svléknutí, při vstupu a výstupu z vany, pokud je to třeba, tak pomoc při mytí, osušení, oblečení uživatele, vypuštění vany, úklid, dezinfekce koupelny.

2e) Sprchování ve sprchovém koutu - včetně mytí vlasů, základní péči o nehty. Úkon zahrnuje podporu uživatele při svléknutí, vstupu a výstupu ze sprchového koutu, pokud je to třeba, tak pomoc při mytí a sprchování, osušení, oblečení uživatele, úklid, dezinfekce koupelny. Sprchový kout musí být vybaven pevně uchyceným madlem  a sedačkou z důvodu bezpečnosti uživatele.

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

3a) + 3b) Rozvoz obědů – obědy se rozvážejí do terénu uživatelům v pracovní dny v jídlonosičích uživatelů. Jídlonosiče  jsou označeny jménem uživatele. Uživatel je povinen odevzdávat pečovatelce zpět prázdný a čistý jídlonosič. Pečovatelka předává uživateli oběd osobně, v žádném případě nesmí oběd ponechat položený např. u vchodových dveří.
Uživatelé mají možnost odebírat teplou stravu z kuchyně DECENT Hulín, příspěvková organizace - zde mají možnost vybírat ze dvou jídel a ze školní jídelny ZŠ Hulín – zde vybírají také ze dvou jídel. Pečovatelky rozvážející stravu příjemcům obědů z DECENTU předají vždy ve čtvrtek jídelní lístek na další týden, zde na přiložené objednávce uživatel označí své jméno a vybere stravu. V pátek objednávku předá uživatel pečovatelce. Pokud uživatel v den dovozu jídelníčku (ve čtvrtek) či výzvednutí objednávky zpět (v pátek) oběd neodebírá, je jednáno dle individuální domluvy s pečovatelkou a předání objednávky proběhne v jiný den. Jídelníček ze školní jídelny obdrží uživatel na celý následující měsíc. Zaškrtnutím provede výběr stravy a následující den odevzdá pečovatelce. Školní jídelna si pořídí kopii objednávky uživatele a jídelníček následně zašle po pečovatelce zpět.

Vzhledem k organizačním podmínkám školní jídelny, rozvážíme jejich obědy pouze v Hulíně. V Hulíně, Záhlinicích, Pravčicích a Břestu  dovážíme obědy z DECENTU Hulín,p.o.. V obcích Chropyně, Kyselovice, Skaštice, Zářičí a Žalkovice zajistíme dovoz obědů místním dodavatelem.

Mimořádné přihlašování (mimo výše popsaný systém) a odhlašování obědů na konkrétní dny probíhá buďto telefonicky na číslech uvedených v jídelníčku nebo u pečovatelky, vždy nejméně jeden pracovní den předem.

Výběr plateb za odebrané obědy a dovoz se provádí po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Přesnou evidenci odebraných obědů vede pečovatelka, která obědy rozváží. Doklad o výši platby vystavuje DECENT Hulín, p. o..

3c) Pomoc při přípravě jídla a pitíuživateli pomáhá pečovatelka připravit jídlo a pití výhradně z jeho vlastních surovin, nebo přivezeného jídlonosiče, v jeho domácnosti a na jeho elektrospotřebičích. Uživatel spolupracuje při přípravě dle svých schopností.

3d) Příprava a podání jídla a pitípečovatelka připravuje jídlo a pití pro uživatele v jeho domácnosti, z jeho surovin a na jeho elektrospotřebičích. Připravenou stravu a pití pečovatelka uživateli také podává případně jej i nakrmí.

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4a) Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce a zpět dále na nákupy, do provozoven veřejných služeb, doprovod při procházce uživatele, na kulturní, zájmové, vzdělávací nebo pracovní aktivity. Pečovatelka ve sjednaný čas vyzvedne uživatele v jeho domácnosti a doprovodí ho na určené místo a zpět. K dopravě je možné také využít služebního automobilu. Do času doprovodu se nezapočítává čas strávený jízdou. Ten se účtuje jako dovoz uživatele autem.

5. Sociálně terapeutické činnosti - podpora či pomoc při udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností uživatele. Činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatele.

6. Aktivizační činnosti – individuální volnočasové aktivity, nácvik činností a dovedností, výlety,aj.. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové aktivity přizpůsobené věku a zdravotnímu stavu uživatele.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Pomoc či podpora při kontaktu s různými institucemi, při podávání různých žádostí apod..

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6661832
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00vč. svátků

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby od 1. 1. 2019

Výše úhrad je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění, § 10, odst. 2, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006Sb., v platném znění.

Základní činnosti odlehčovací služby

Úhrada v Kč.

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1 a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití - 130,00/hod

1 b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - 130,00/hod

1 c)  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 130,00/hod

1 d) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru - 130,00/hod

2. Pomoc při osobní hygieně v domácnosti uživatele

2 a) Pomoc při úkonech osobní hygieny - 130,00/hod

2 b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty - 130,00/hod

2 c) Pomoc při použití WC - 130,00/hod

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

3 a) Dovoz oběda autem v Hulíně - 12,00/úkon

3 b) Dovoz oběda autem do Záhlinic, Chrášťan, Pravčic, Břestu - 14,00/úkon

3 c) Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  - 130,00/hod

3 d) Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby - 130,00/hod

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

4 a) Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět.  - 130,00/hod

4 b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - 130,00/hod

5. Sociálně terapeutické činnosti

5 a) Sociálně terapeutické činnosti, jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - 130,00/hod

6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

6 a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - 130,00/hod

6 b) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - 130,00/hod

7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

7 a) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - 130,00/hod

7 b) Podpora při zajištění chodu domácnosti - 130,-/hod

 

1. Výše uvedené základní činnosti jsou poskytování od pondělí do neděle v době od 6.00 do 20.00 hod. vč. svátků.

2. Výše úhrady odlehčovací služby se započítává podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Vyúčtování úkonů odlehčovací služby bude probíhat podle skutečně spotřebovaného času s přesností na minuty.

3. Neodhlášená návštěva, kdy zaměstnanec sociální služby zjistí nepřítomnost klienta až při návštěvě v domácnosti, či je služba odmítnuta na místě nebo při cestě k uživateli, je účtována ve výši času spotřebovaného zbytečnou cestou za cenu výkonu, který nemohl být vykonán nebo byl odmítnut.

4. Služby lze objednávat na uvedených kontaktech Sociální služby, přímým nebo telefonickým kontaktem s pečovatelkou.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakuttativní činnosti odlehčovací služby

Úhrada v Kč.

a)  Dovoz uživatele autem s doprovodem -  10,00 /kilometr (doprovod se platí dle platného ceníku odlehčovací služby dle úkonu Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět.).

b) Zapůjčení kompenzačních a hygienických pomůcek -  1 pomůcka 5,00 /den

 

Cena fakultativních činností se neřídí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb..

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

47934344

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Eduarda Světlíka 1197, 76824 Hulín
Telefon:573 350 171
Email:reditelstvi@decenthulin.cz
Web:www.decent.hys.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce