Jak pracovat s katalogem

DECENT Hulín, příspěvková organizace

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Břest (Obec), Hulín (Obec), Chropyně (Obec), Kyselovice (Obec), Pravčice (Obec), Skaštice (Obec), Záříčí (Obec), Žalkovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nábřeží 1314, 76824 Hulín
Telefon:737 018 289
Email:pecovatelskasluzba@decenthulin.cz
Web:www.decenthulin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob:

 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • senioři,

kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura uživatelů:

 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Odlehčovací služba je poskytována na území města Hulína a jeho místních částí Záhlinice a Chrášťany, města Chropyně a jeho místní části Plešovec, dále v obcích Pravčice, Břest, Skaštice, Žalkovice, Kyselovice, Zářičí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnutí potřebné pomoci a podpory lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v domácím prostředí, a to tím, že poskytovatel převezme na určitý čas péči o jejich základní životní potřeby. Rodinným pečujícím je tak vytvořen prostor na potřebný odpočinek, vyřízení osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života s vědomím, že je o jejich blízké postaráno. Dochází i k zamezení sociální izolace jak pečující osoby, tak i osoby, o kterou je pečováno.

Cílem je:

 • Umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu setrvat v jejich přirozeném prostředí.
 • Zajistit pečujícím osobám podporu, umožnit jim potřebný odpočinek, vyřízení osobních záležitostí.
 • Uživatele aktivně podporovat v těch činnostech, které zvládá s částečnou dopomocí či poskytnout plnou péči tak, jak je uživatel zvyklý.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální

   výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

4. Specifika služby

Provozní doba denně 6,00 – 22,00 hodin.

 

Okamžitá kapacita sociální služby: 1 uživatel

Forma poskytování sociální služby: terénní

 • Identifikátor sociální služby: 6661832
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00vč. svátků

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.

1. Dovoz uživatele autem s doprovodem ( doprovod se platí dle činnosti Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět ) - 20 Kč / 1km

2. Dohled nad užíváním léků - 15 Kč / úkon

3. Manipulacve s penězi ( pochůzky týkající se platby poskytovateli ) - 20 Kč / úkon

4. Dovážka nebo donáška oběda - 20 Kč / úkon

5. Jídelní lístek - 3 Kč / ks

6. Koupel v koupacím lůžku -  zapůjčení lůžka ( koupel se platí dle činnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny ) - 100 Kč / úkon

 

 

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

47934344

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Eduarda Světlíka 1197, 76824 Hulín
Telefon:573 350 171
Email:reditelstvi@decenthulin.cz
Web:www.decenthulin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce