Jak pracovat s katalogem

Denní centrum Elim; Denní centrum Rožnov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 16


Terénní forma / služba přijde za mnou: Rožnov pod Radhoštěm (ORP)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 413, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 711
Email:dc@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Další adresy služby

Adresa:Čechova 1027, 75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby denního centra jsou určeny osobám bez přístřeší, mužům i ženám starším 18-ti let, kteří:

· nevyužívají (nebo momentálně nemohou využívat) pobytových sociálních služeb (např. azylového domu)

· jsou soběstační v základních životních úkonech a jsou mobilní (zařízení denního centra není bezbariérové)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytnout lidem bez přístřeší zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

3. Nabízené činnosti

Denní centrum Elim nabízí možnost využití hygienického zázemí (umývárna, sprcha a WC), zakoupení jednoduché stravy či přípravy vlastní stravy, využití automatické pračky, sušičky či výměny šatstva. Uživatelé mohou také využít sociálního poradenství a pomoci při řešení nepříznivé sociální situace.

Základní činnosti služby:

· sociální poradenství

· pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

· poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby:

· poskytnutí zázemí pro osobní hygienu (v případě potřeby poskytnutí asistence při osobní hygieně)

· poradenství o zásadách hygieny a možnostech využívání zdravotnických zařízení

· transport uživatele do zdravotnického zařízení nebo sjednání návštěvy

· poskytnutí podmínek pro vyprání šatstva, výdej a výměna šatstva

· poskytnutí zázemí pro přípravu stravy (v případě potřeby poskytnutí asistence při přípravě stravy)

· poskytnutí stravy

· pomoc při vyřízení osobních dokladů (rodný list, občanský průkaz, apod.)

· pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)

· pomoc při hledání vhodného zaměstnání

· pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady

· pomoc při zajištění vhodného bydlení nebo ubytování (na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně)

· pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2514201
  • Druh sociální služby: § 61 - Nízkoprahová denní centra
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:30 - 16:0012:00 - 13:00 přestávka
Úterý: 8:30 - 16:0012:00 - 13:00 přestávka
Středa: 8:30 - 16:0012:00 - 13:00 přestávka
Čtvrtek: 8:30 - 16:0012:00 - 13:00 přestávka
Pátek: 8:30 - 16:0012:00 - 13:00 přestávka
Sobota: 8:30 - 12:00pouze Vsetín
Neděle: 13:00 - 16:00 platí i pro státní svátek, pouze Vsetín

Terénní forma

Středa: 08:30 - 11:00Rožnov pod Radhoštěm

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Uživatelé hradí pouze odebranou stravu, popř. potravinovou pomoc.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 119, 75501 Vsetín
Telefon:720 736 722
Email:info@elimvsetin.cz
Web:www.elimvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce