Jak pracovat s katalogem

Denní centrum Maják Slavičín

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Slavičín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 9Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hrádecká 235, 76321 Slavičín
Telefon:739 344 107
Email:info@slavicin.charita.cz
Web:www.slavicin.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Komenského 115, 76321 Slavičín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, konkrétně ve věku od 11 let až nad 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem sociální služby je získání dovedností vedoucí k seberealizaci a samostanosti uživatelů s ohledem na věk, typ a stupeň postižení.

3. Nabízené činnosti

  • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby
  • Poskytovaná sociální služba vychází z individuální sociální práce s uživatelem. Spolu s uživatelem je zpracován individuáí plán, který navazuje na osobní cíl uživatele.
  • Poskytovaná služba nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 1187474
  • Druh sociální služby: § 45 - Centra denních služeb
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník je uveden na webových stránkách: www.slavicin.charita.cz

Fakultativní činnosti

ANO

  • dovoz uživatele do zařízení

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Slavičín

IČ poskytovatele

70435618

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Komenského 115, 76321 Slavičín
Telefon:571 112 200
Email:reditel@slavicin.charita.cz
Web:www.slavicin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce