Jak pracovat s katalogem

Denní centrum sv. Ludmily

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 16Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Ambulantní - osoby s lehkým až středním mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Ambulantní - osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Ambulantní - do 70 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572540592, 734510397
Email:lenka.sevcikova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám starší 18 let s mentálním nebo kombinovaným postižením v pásmu lehkého a středně těžkého mentálního postižení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Denní centrum sv. Ludmily v Uh. Hradišti nabízí dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením z Uh. Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování do běžného života. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

Cíl

Umožnit uživatelům kontakt s přirozeným prostředím, získat nové sociální dovednosti, dosáhnout co největší samostatnosti a co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Nabídka služby:
- Pobyt v zařízení rodinného typu s individuálním přístupem ke každému uživateli
- Aktivizační, vzdělávací a výchovné činnosti tj.:
kreativní a výtvarná činnost s arteterapeutickými prvky
hudební výchova – nácvik a zpěv písní, rytmické a hudebně-pohybové hry, hra na africké bubny, poslech
pohybová terapie – jednoduchá protahovací cvičení, procházky
nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností – individuální i skupinové činnosti zaměřené na posílení samostatnosti v sebeobslužných úkonech, nácvik komunikace v různých sociálních situacích
trénink kognitivních funkcí
pracovní rehabilitace (tkaní koberců, práce s textilem, paličkování, malba na hedvábí, sklo, práce s keramickou hlínou, práce s papírem apod.)
- kontakt se společenským prostředím, podpora pozitivních komunikačních a přátelských vztahů
- pomoc při zajišťování práv a zájmů uživatelů
- stravování
- péče o osobní hygienu
- poskytování základního sociálního poradenství

4. Specifika služby

Důvody k odmítnutí zájemce:

  • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá,
  • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
  • Identifikátor sociální služby: 1963715
  • Druh sociální služby: § 45 - Centra denních služeb
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1998

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 14:00
Úterý: 07:30 - 14:00
Středa: 07:30 - 14:00
Čtvrtek: 07:30 - 14:00
Pátek: 07:30 - 14:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník je uveden na webových stránkách:

http://www.uhradiste.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova Oblastní charity Uherské Hradiště, sídlo Denního centra sv. Ludmily


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce