Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Brumov-Bylnice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Ambulantní - do stupně středně těžké)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Ambulantní - po úrazu, mozkové příhodě)

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Podzámčí 862, 76331 Brumov-Bylnice
Telefon:605 063 239
Email:stacionar.bb@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením, které zahrnuje:
  • tělesné postižení
  • mentální postižení – do stupně středně těžké
  • kombinované postižení
  • chronické onemocnění
  • stav po úrazu, mozkové příhodě

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Denního stacionáře Brumov - Bylnice je pomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením  smysluplně prožívat svůj život v prostředí co nejvíce podobnému rodině. Poskytovat takovou míru pomoci a podpory v sebe obsluze, kterou skutečně potřebují. Současně zajistit úlevu pečujícím rodinným příslušníkům v době, kdy musí do zaměstnání nebo si potřebují vyřídit osobní záležitosti.

3. Nabízené činnosti

Při pobytu v Denním stacionáři pracovníci zajišťují činnosti:

 • Pomoc při sebeobsluze – pomoc při oblékání, svlékání, prostorové orientaci a samostatném pohybu
 • Pomoc při osobní hygieně, použití WC
 • Poskytnutí stravy, případně pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovně-výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Zajištění kontaktu – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, rozvoj sociálních dovedností
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základního sociální poradenství

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, přičemž při první návštěvě je možné přijít v doprovodu blízké osoby.

V Denním stacionáři převažují skupinové aktivity, avšak velký důraz je kladen na individuální přístup ke každému uživateli. Uživatel vystupuje v interakci s pracovníky jako rovnocenný partner.

Zařízení umožňuje trávit čas ve společnosti jiných lidí, navazovat nové kontakty, podporovat udržení soběstačnosti a pohyblivosti. Současně poskytuje potřebnou podporu a péči v malém, téměř rodinném kolektivu.

Pracovníci poskytují nezbytnou pomoc a podporu v souladu s vyjádřenými přáními a potřebami uživatele.

Přání a potřeby může pracovník zjišťovat na základě:

 • rozhovoru s uživatelem
 • pozorováním uživatele v přirozeném prostředí (jeho zvyklosti, rozložení dne…)
 • zpětné vazby uživatele
 • rozhovoru s rodinou nebo blízkými osobami

Pracovník se při práci s uživatelem snaží zaktivizovat všechny dostupné zdroje, tím podporuje samostatnost a běžný způsob života.

4. Specifika služby

Denní stacionář je určen osobám, které jsou schopny dodržovat orientační časový a programový rámec a které nejsou trvale upoutány na lůžko.

 • Identifikátor sociální služby: 9612699
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 10.01.2008

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Podrobné informace o úhradách podá vedoucí Denního stacionáře na tel.: 605 063 239

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností jsou poskytovány tyto fakultativní činnosti:

Dovoz do a ze zařízení

Doprava služebním vozem

Zajištění stravy

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vnitřní i vnější prostory zařízení jsou bezbariérové.

Název poskytovatele

Charita Valašské Klobouky

IČ poskytovatele

73633607

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Školní 944, 76601 Valašské Klobouky
Telefon:739 524 368
Email:info@valklobouky.charita.cz
Web:www.valklobouky.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

"Posezení na zahradě"


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce