Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Dobromysl

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let (Ambulantní - od 60 let)

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 391 341
Email:vajdova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

příjemné strávení dne v podnětném a bezpečném prostředí se svými vrstevníky i ostatními lidmi přizpůsobeném individuálním potřebám klienta (např. bezbariérový přístup a WC), kondiční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním, návštěvy výstav či jiných kulturních akcí, pomoc při péči o sebe, svačiny, obědy a pitný režim, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Denní stacionář Dobromysl je určen lidem od 60 let věku žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

Jedná se o lidi s tělesným postižením, s poruchami paměti a seniory, kteří jsou schopni porozumět alespoň základním předávaným informacím, zapojovat se do aktivizačních programů denního stacionáře a jejichž fyzický stav umožňuje dovoz do služby a jsou schopni pohybu samostatně nebo s dopomocí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Denního stacionáře je umožnit lidem od 60 let věku, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit část dne v podnětném prostředí stacionáře. Podporujeme soběstačnost, důstojné a aktivní prožívání života a kontakt s jinými lidmi. Průběh dne přizpůsobujeme individuálním potřebám klientů.

Cíle služby

1. Klient má zajištěnou péči o sebe a podle svých aktuálních schopností a dovedností na péči o sebe  podílí.
2. Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti s ohledem na své individuálně určené potřeby.
3. Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti

  • příjemné strávení dne v podnětném a bezpečném prostředí se svými vrstevníky i ostatními lidmi přizpůsobeném individuálním potřebám klienta (např. bezbariérový přístup a WC)
  • kondiční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním, návštěvy výstav či jiných kulturních akcí
  • pomoc při péči o sebe
  • svačiny, obědy a pitný režim
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Zásady služby

1. Respektující přístup: respektujeme hodnotu a důstojnost každého klienta, náš přístup k němu je rovnocenný.
2. Individuální přístup: každého klienta vnímáme jako osobnost se svým vlastním životním příběhem (zkušenostmi, znalostmi, schopnostmi, emocemi a potřebami).
3. Posilování vlastní vůle: podporujeme klienta v možnosti rozhodovat o sobě samém a uplatňovat svá práva.

  • Identifikátor sociální služby: 7371787
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2020

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 17:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník

Fakultativní činnosti

ANO

Odkaz na ceník

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

73632783

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:605 223 405
Email:othova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce