Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Domovinka

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním (Ambulantní - osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí)

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Ambulantní - od 45 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Valy 664, 68801 Uherský Brod
Telefon:724 651 321
Email:frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář Domovinka - služba je zaměřena na pomoc a podporu lidem trpícícím Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí, starším 45-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • Posláním služby je co nejdéle zachovat soběstačnost, individuálním přístupen vytvářet v uživatelích, trpících Alzheimerovou cchorobou a jinými typy demence, pocit jistoty, bezpečí, úcty a uznání. Podporujeme rodiny v péči o jejich blízké, aby uživatelé odcházeli do ústavního zařízení co nejpozději. Respektujeme také potřeby pečujících osob, které v době pobytu svých blízkých v našem zařízení mohou provozovat aktivní životní styl.
 • Hlavním cílem je uživateli poskytnou péči, pomoc a podporu v rozsahu odpovídajícímu jeho individuálním potřebám, aby si co nejdéle udržel stávající schopnosti a dovednosti. Touto podporou se snažíme uživateli prodloužit kvalitu života a předejít předčasnému ústavnímu umístění. Snažíme se uživatele udržet co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny, jeho vrstevníků v jeho obci, kde má sociální vazby.

3. Nabízené činnosti

 • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy a je zpoplaněna v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. a Vyhl. 505/2006 Sb.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.
 • Pracovnice pomáhají při oblékaní a svlékání, při přesunu na vozík, při podávání jídla a pití, při pohybu uživatele a dohlíží na užívání léků uživatele.
 • Pracovnice pomáhají při provádění osobní hygieny a při použití WC a při výměně plen.
 • Uživatelé mají zajištěnou stravu i pitný režim odpovídající zásadám racionální výživy a potřebách dietního stravování.
 • Pracovnice nacvičují a upevňují s uživateli motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti (jednoduchá práce s papírem textilem, trénování paměti, zpěv písní, procházky po okolích apod.)
 • Vedeme uživatele k aktivitám podporující sociální začlenění (omezená účast na akcích Centra seniorů s přihlédnutím ke schopnostem uživatelů, účast na setkáních s uživateli z ostatních zařízení Oblastní charity apod.)
 • Provádíme s uživateli činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností (stolování, společné vaření, pečení apod.)
 • V případě potřeby uživatelů služby pomáháme při vyřizování běžných záležitostí např. při vyřizování příspěvku na péči.

4. Specifika služby

Služba není přizpůsobena

 • lidem vyžadujícím ústavní zdravotní péči, nebo pobytové zařízení
 • lidem nakaženým akutní infekční chorobou
 • lidem zcela nepohyblivým
 • lidem plně inkontinentním
 • osobám s poruchou chování s agresivními projevy, které nejsou pod dohledem odborníka a potřebují komplexní a odbornou péči, kterou DS není schopen poskytnout
 • osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení
 • Identifikátor sociální služby: 8320216
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena základních činností denního stacionáře je v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.

V denním stacionáři se platí pouze čas, kdy se naši pracovníci aktivně věnují uživatelům. Do ceny se nazapočítává čas odpočinku nebo pasivní účast na činnostech. To znamená, že i když zde uživatel stráví 8 hodin, budou naúčtovány např. jen 2 hodiny aktivně prožitého času. ( 90 Kč/hod.)

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava uživatele do zařízení a zpět domů, cena 8 Kč/km

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

denní stacionář Domovinka OCH Uherský Brodfašank na Domovincetvoření se studenty


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce