Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Ambulantní - do 60 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Partyzánů 2174, 68801 Uherský Brod
Telefon:736 156 658
Email:vladimira.pazitna@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se středně těžkým a těžkým tělesným, mentálním a kombinovaným postižením
ve věku od 16 do 60 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

V denní stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti. Služby se uživatelům sociální služby poskytují v Denním stacionáři pro osoby
s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin na základě smlouvy
o poskytování sociální služby.

3. Nabízené činnosti

Služby sociální péče jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem. Rozsah péče a podpory vychází z individuálních potřeb uživatele sociální služby a možností poskytovatele. Průběh sociální služby se dále řídí smlouvou a individuálním plánem průběhu sociální služby uživatele.

Služby sociální péče poskytované v denním stacionáři zahrnují:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy v rozsahu jednoho hlavního jídla zajišťovaného dodavatelky dle platného ceníku dodavatele,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Sociální služba není poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo osobám s chronickým dušením onemocněním. V denním stacionáři není zajištěna odborná zdravotní péče.

 • Identifikátor sociální služby: 4417383
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2011

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Pátek: 07:00 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytnuté služby se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na www.ssub.cz (dokumenty ke stažení).

Fakultativní činnosti

ANO

Přeprava uživatele sociální služby z místa bydliště do zařízení poskytovatele a zpět a přeprava mezi specializovanými pracovišti.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení je zcela bezbariérové, pro uživatele sociální služby jsou před vchodem do zařízení vyhrazena dvě parkovací stání.

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 578
Email:marie.vaskovicova@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Společné prostory stacionářeŠatna klientůMísto pro aktivní odpočinek klientůHygienická místnostBezbariérové toaletyOsobní automobil pro převoz osob se zdravotním postižením


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce