Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherský Brod

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Ambulantní - do 60 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Partyzánů 2174, 68801 Uherský Brod
Telefon:732 266 684
Email:vladimira.pazitna@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 60 let, které jsou z důvodu svého mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení závislé na pravidelné pomoci jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

V denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti.

Cíl služby

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů služby zvládat základní životní potřeby co nejdéle.
 • Umožnit pravidelný kontakt mezi uživateli sociální služby.
 • Zajistit kontakt uživatelů sociální služby s běžnou společností.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytujeme dle vyhlášky 505/2006 Sb. § 12 v platném znění a na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko, vozík).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).
 • Poskytnutí stravy (zajištění oběda).
 • Výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování).
 • Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).

4. Specifika služby

Kapacita služby 

12 uživatelů sociální služby/1 okamžik.

Pravidla poskytování služby

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřní pravidla služby ke stažení,
 • zásady poskytování služby ke stažení.

Vybavení služby

Denní stacionář je vybaven kompenzačními pomůckami (vozíky, chodítka, zvedák), rehabilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér pro horní a dolní končetiny), relaxačními pomůckami, PC, audiovizuální technikou. K technickému vybavení služby patří také 2 automobily upravené pro přepravu imobilních osob.

 • Identifikátor sociální služby: 4417383
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2011

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Pátek: 07:00 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby se řídí:

 • vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění,
 • rozsahem poskytnutých služeb,
 • platným sazebníkem.

Fakultativní činnosti

ANO

Přeprava uživatele sociální služby vozidlem poskytovatele (přeprava uživatelů sociální služby z místa jejich bydliště do DS a zpět)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Zařízení je zcela bezbariérové, pro uživatele sociální služby jsou před vchodem do zařízení vyhrazena dvě parkovací stání.

IČ poskytovatele

71230629

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Za Humny 2292, 68801 Uherský Brod
Telefon:607 694 244; 572 612 578
Email:bronislav.vajdik@ssub.cz
Web:www.ssub.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Denní místnostŠatna klientůSnoezelenHygienická místnostBezbariérové toaletyMístnost pro pohybové aktivityOsobní automobil pro převoz osob se zdravotním postižením


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce