Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Chvalčov

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 798, 76872 Chvalčov
Telefon:777 763 775
Email:angela.miksankova@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům od 65 let, kteří mají vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc druhé osoby. Výjímku mohou tvořit osoby, které se přibližují hranici 65-let, pro které neexistují služby podobného charakteru.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním charitního stacionáře je poskytování podpory, dopomoci a péče seniorům, kteří vzledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost. Klientům nabízíme přirozené a důstojné prostředí ve společnosti svých vrstevníků s možností aktivního prožívání života.

Cílem služby je umožnit klientům vracet se denně do svého domácího prostředí, být ve společnosti svých vrstevníků a aktivně prožívat život s ohledem na věk nebo zdravotní stav.

3. Nabízené činnosti

1. Úkony péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík, pomoc při podávání stravy

2. Pomoc při osobní hygieně: oddělené taolety (zvlášť muži a ženy), koupel v bezbariérovém sprchovém koutě s možností využití toaletního křesla

3. Zajištění a poskytnutí stravy: snídaně a svačinky zajišťují pracovníci stacionáře dle předem dohodnutého jídelníčku, obědy zajišťujeme z jídelny ZŠ ve Chvalčově

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: tělesné činnosti - lehké cvičení, protahování, cvičení při hudbě a na šlapadlech, míčové hry; pracovní činnosti - rukodělná práce, pečení, péče o květiny, společenské hry; oddechové činnosti - poslech hudby a zpěv, sledování televize, četba tisku a předčítání knih, luštění křížovek a vědomostních kvízů, odpočinek v relaxačním křesle

5. Sociálně terapeutické činnosti: nácvik chůze s kompenzačními pomůckami, nácviky činností běžného života, nácvik používání moderních komunikačních technologií, nácvik komunikace (trénink paměti a slovní zásoby), procvičování jemné motoriky

6 .Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: výlety, besedy, návštěvy výstav, koncertů a různých kulturních akcí

7. Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod na jednání na úřadech, k lékaři, pomoc při zajištění jiných sociálních služeb, pomoc při kontaktu s rodinnými příslušníky

4. Specifika služby

Služby jsou pokytovány na základě uzavřené písemné smlouvy, jejíž součástí je osobní cíl, který tvoří základ pro individuální plánování práce s klientem.

Služby se řídí vnitřními pravidly Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.

Služby stacionáře nejsou určeny osobám trvale upoutaným na lůžko a osobám s mentálním postižením z důvodu odlišného pracovního přístupu.

Klienti si sami určují, kterých služeb a činností v rámci stacionáře budou využívat.

Klienti se mohou účastnit celotýdenního programu nebo si vybrat jen některý den pro návštěvu zařízení.

  • Identifikátor sociální služby: 4868538
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2001

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb naleznete: www.bystriceph.charita.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Přeprava klienta z bydliště do stacionáře a zpět osobním vozem provozovaným Poskytovatelem ( Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem)

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Bystřice pod Hostýnem

IČ poskytovatele

47930560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 381 437
Email:info@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce