Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář pro seniory Chvalčov

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Chvalčov

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 798, 76872 Chvalčov
Telefon:777 763 784
Email:ludmila.trefilkova@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům od 65 let, kteří mají vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc druhé osoby. Výjímku mohou tvořit osoby, které se přibližují hranici 65-let, pro které neexistují služby podobného charakteru.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním charitního stacionáře je poskytování podpory, dopomoci a péče seniorům, kteří vzledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost. Klientům nabízíme přirozené a důstojné prostředí ve společnosti svých vrstevníků s možností aktivního prožívání života.

Cílem služby je umožnit klientům vracet se denně do svého domácího prostředí, být ve společnosti svých vrstevníků a aktivně prožívat život s ohledem na věk nebo zdravotní stav.

3. Nabízené činnosti

1. Úkony péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík, pomoc při podávání stravy

2. Pomoc při osobní hygieně: oddělené taolety (zvlášť muži a ženy), koupel v bezbariérovém sprchovém koutě s možností využití toaletního křesla

3. Zajištění a poskytnutí stravy: snídaně a svačinky zajišťují pracovníci stacionáře dle předem dohodnutého jídelníčku, obědy zajišťujeme z jídelny ZŠ ve Chvalčově

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: tělesné činnosti - lehké cvičení, protahování, cvičení při hudbě a na šlapadlech, míčové hry; pracovní činnosti - rukodělná práce, pečení, péče o květiny, společenské hry; oddechové činnosti - poslech hudby a zpěv, sledování televize, četba tisku a předčítání knih, luštění křížovek a vědomostních kvízů, odpočinek v relaxačním křesle

5. Sociálně terapeutické činnosti: nácvik chůze s kompenzačními pomůckami, nácviky činností běžného života, nácvik používání moderních komunikačních technologií, nácvik komunikace (trénink paměti a slovní zásoby), procvičování jemné motoriky

6 .Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: výlety, besedy, návštěvy výstav, koncertů a různých kulturních akcí

7. Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí: doprovod na jednání na úřadech, k lékaři, pomoc při zajištění jiných sociálních služeb, pomoc při kontaktu s rodinnými příslušníky

4. Specifika služby

Služby jsou pokytovány na základě uzavřené písemné smlouvy.

Služby se řídí vnitřními pravidly Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.

Služby stacionáře nejsou určeny osobám trvale upoutaným na lůžko a osobám s mentálním postižením z důvodu odlišného pracovního přístupu.

Klienti si sami určují, kterých služeb a činností v rámci stacionáře budou využívat.

Klienti se mohou účastnit celotýdenního programu nebo si vybrat jen některý den pro návštěvu zařízení.

  • Identifikátor sociální služby: 4868538
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2001

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník služeb naleznete: www.bystriceph.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Bystřice pod Hostýnem

IČ poskytovatele

47930560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:573 381 437
Email:info@bystriceph.charita.cz
Web:www.bystriceph.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce