Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář SENIOR Otrokovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 5



Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Ambulantní - od 45-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Spojenců 1840, 76502 Otrokovice
Telefon:773 558 106
Email:socialnic@senior-otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby denního stacionáře jsou určeny osobám (starším 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v uživatelích pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Cíle denního stacionáře:

 • Ve spolupráci s rodinou poskytovat uživatelům individuální podporu a pomoc, pocit jistoty a bezpečí, vědomí sounáležitosti, úcty a uznání.
 • Podporovat uživatele v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit smysluplně naplňovat čas uživatele a podporovat jeho kontakt s vrstevníky.

3. Nabízené činnosti

Základní poskytované činnosti jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Služby v denním stacionáři nejsme schopni poskytnout:

 • osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s jiným mentálním handicapem či jinou psychiatrickou diagnózou
 • osobám se závislostí na omamných látkách (alkohol, drogy…)
 • osobám s těžkým sluchovým a zrakovým postižením z důvodu komunikační bariéry
 • zájemcům žádajícím o službu, kterou neposkytujeme
 • službu nemůžeme poskytnout taktéž z důvodu naplnění kapacity denního stacionáře.
 • Identifikátor sociální služby: 1373730
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník poskytovaných služeb včetně fakultativních viz www.senior-otrokovice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Uživatelé mohou využívat následující služby poskytované v prostorách budovy C:

 • zprostředkovanou dopravu do stacionáře a zpět domů,
 • kadeřnictví a pedikúru
 • kavárnu Naděje
 • návštěvy bohoslužeb
 • knihovnu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

62180444

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 678
Email:mikel@senior-otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

DST_1DST_2DST_3


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce