Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Slunečnice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Halenkov

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Ambulantní - lehčího stupně)

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Senioři (Ambulantní - od 65 let)


Věkové skupiny

19-26 let (Ambulantní - od 18ti let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Halenkov 191, 75603 Halenkov
Telefon:739 507 126
Email:vojtech.petros@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář je určen pro:

 • seniory, (tj. lidi od 65 let),
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s mentálním postižením nižšího stupně od 16-ti let do 65-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním této služby je:

 • umožnit starým lidem, kteří jsou nemocní nebo se cítí osamělí, pobyt mezi svými vrstevníky,
 • umožnit dětem a dospělým s lehkým mentálním postižením pobyt mezi svými vrstevníky a s využitím jejich schopností a dovedností jim pomáhat k samostatnosti.

Cílem této služby je:

 • zbavit lidi pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti
 • udržovat a rozvíjet společenské kontakty uživatelů
 • zajistit úlevu pečující rodině
 • udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů
 • umožnit uživatelům smysluplné využití volného času

Zásady služby

Naše princpy jsou založeny na křesťanských hodnotách. Při poskytování služby zachováváme lidskou důstojnost a práva člověka.

3. Nabízené činnosti

 • Služba je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Denní stacionář Slunečnice se nachází v příjemném prostředí Víceúčelového charitního domu v Halenkově. Všechny prostory jsou bezbariérové. Uživatelé mají k dispozici místnost pro aktivizaci, odpočinkovou a společenskou místnost, vybavenou kuchyńku, koupelnu a WC. U domu je také zahrada s altánem.
 • V rámci služby nabízíme dovoz a odvoz do stacionáře naším automobilem, pobyt ve společnosti vrstevníků, rukodělné práce (např.pletení, výroba malých dárků nebo předmětů pro potěšení), výlety do okolí, účast na mši svaté, besedy a přednášky, zajištění stravy (obědy dovážíme z jídelny, připravujeme svačiny). Nabízíme také pomoc při sebeobsluze a při hygieně. Umožňujeme uživatelům, s využitím jejich schopností a dovedností, udržet nebo si zvýšit svoji samostatnost (např. při zajišťování svých osobních záležitostí, vaření jednoduchých jídel).
 • Nabízíme pestrý program, ze kterého si uživatelé mohou vybírat jen některé dny s jejich oblíbenou činností.
 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Uživatelé si určují náplň služby po domluvě s námi podle svých přání a potřeb.

4. Specifika služby

Denní stacionář Slunečnice je v oblasti od Hovězí po Velké Karlovice jedinou službou svého druhu.

 • Identifikátor sociální služby: 8251985
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník našich služeb najdete na webových stránkách www.nhrozenkov.charita.cz pod záložkami Denní stacionář Slunečnice - Ke stažení - Ceník služeb poskytovaných ve stacionáři.

Fakultativní činnosti

ANO

Ve stacionáři poskytujeme nad rámec základních činností vymezených zákonem o sociálních službách také dopravu charitním automobilem. Ceny za dopravu najdete na webových stránkách www.nhrozenkov.charita.cz pod záložkami Denní stacionář Slunečnice - Ke stažení - Ceník služeb poskytovaných ve stacionáři.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Nový Hrozenkov

IČ poskytovatele

48773514

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 504, 75604 Nový Hrozenkov
Telefon:571 451 548
Email:reditel@nhrozenkov.charita.cz
Web:www.nhrozenkov.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Zastavení na procházceProstory denního stacionáře


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce