Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Zlín

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Broučkova 372, 76001 Zlín
Telefon:604 211 752
Email:socialniDS@ssozp.cz
Web:www.ssozp.cz/sluzby/denni-stacionar/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

V denním stacionáři jsou poskytovány služby imobilním osobám s mentálním postižením včetně kombinovaných vad, osobám, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují z důvodu zdravotního postižení pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány pondělí – pátek od 6:00 - 16:00

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je prostřednictvím služeb sociální péče poskytnout individuální podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace.


Cílem poskytování služby sociální péče je optimální rozvoj osobnosti uživatele v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovými a individuálními zvláštnostmi:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele prostřednictvím vytváření a upevňování dovedností a návyků sebeobsluhy
 • rozvoj schopností a vědomostí uživatele
 • zachování a posilování přirozené vztahové sítě uživatele
 • správnou mírou podpory vyvolávat zájem o nabízené aktivity v rámci poskytování služby
 • umožnit uživatelům aktivní účast na kulturních, sportovních a společenských akcích

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí stravy
 2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Kapacita denního stacionáře je 15 osob.

 • Identifikátor sociální služby: 5055183
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 06:00 - 16:00
Úterý: 06:00 - 16:00
Středa: 06:00 - 16:00
Čtvrtek: 06:00 - 16:00
Pátek: 06:00 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 • úhrada za oběd 73,- Kč
 • úhrada za péči je stanovena ve výši 110,- Kč za hodinu, a to podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů základních činností

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850917

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:reditelka@ssozp.cz
Web:www.ssozp.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce