Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - dítě zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu,Ambulantní - dítě zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - do 7 let,Ambulantní - do 7 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:737 507 915
Email:rana.pece@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dětmi ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a ohroženým vývojem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Nabízíme odbornou pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a ohroženým vývojem.

Cíle:

pomoc rodině při zorientování se v dané životní situaci

podpora vývoje dítěte

metodické vedení rodičů (jak pracovat s dítětem, podpora jejich schopností a dovedností)

provázení rodiny při začleňování do běžného způsobu života.

3. Nabízené činnosti

a.) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

b.) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c.) Sociálně terapeutické činnosti

d.) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Orientace na celou rodinu.

  • Identifikátor sociální služby: 3999956
  • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 14:00 - 19:00
Úterý: 14:00 - 19:00
Čtvrtek: 14:00 - 19:00
Pátek: 14:00 - 19:00

Ambulantní forma

Úterý: 15:00 - 16:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce