Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 267 722
Email:podpora@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí lidé s duševním onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tj. mentální postižení v kombinaci s jiným, tělesné v kombinaci se smyslovým postižením a narušením komunikační schopnosti, poruchy autistického spektra) ve věku od 19 do 80 let. Služba je určena pro osoby, které chtějí samostatně bydlet a zvládat běžný život a potřebují k tomu podporu. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy zdravotního znevýhodnění na základě individuálních potřeb. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené i získané praktické dovednosti, schopnosti, znalosti, a tak posílit jejich sebedůvěru při získávání, udržení a zkvalitňování života v přirozeném prostředí. 

Cílem služby je poskytnout klientům takovou podporu, aby byli schopni žít, co nejvíce samostatně a zvládali taky i nástrahy běžného života. Přiměřená podpora umožní klientům zvládat svůj život samostatně.

3. Nabízené činnosti

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 5066579
  • Druh sociální služby: § 43 - Podpora samostatného bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná na základě platného sazebníku: http://www.strediskocesta.cz/o-stredisku-cesta/sazebniky-uhrad/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení

ŽehleníVaření


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce