Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním (Ambulantní - osoby s psychózami, afektivními a neurotickými poruchami a poruchami osobnosti)

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:603 731 670
Email:dilna@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Další adresy služby

Adresa:Studentské náměstí 1533, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

  • Osoby s duševním onemocněním od 16 do 64 let
  • Osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tj. mentální postižení v kombinaci s jiným, tělesné v kombinaci se smyslovým postižením a narušením komunikační schopnosti, poruchy autistického spektra) od 16 do 64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je určena pro osoby, které nejsou dlouhodobě umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Cílem služby je dlouhodobé a pravidelné podporování rozvoje pracovních návyků
a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie vedoucí ke zvýšení dosavadní životní úrovně a osvojení si takových dovedností vedoucích k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí.

Cílem služby je poskytnout klientům takovou podporu při rozvoji klientů, díky které mohou zvýšit dosavadní životní úroveň.

3. Nabízené činnosti

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 9003873
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.05.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 15:00Studentské náměstí 1533
Pondělí: 8:00 - 14:00Na Stavidle 1266
Úterý: 07:30 - 13:00Studentské náměstí 1533
Úterý: 8:00 - 14:00Na Stavidle 1266
Středa: 07:30 - 15:00Studentské náměstí 1533
Středa: 8:00 - 13:00Na Stavidle 1266
Čtvrtek: 07:30 - 15:00Studentské náměstí 1533
Čtvrtek: 8:00 - 14:00Na Stavidle 1266
Pátek: 07:30 - 13:00Studentské náměstí 1533
Pátek: 8:00 - 13:00Na Stavidle 1266

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pletení košíkuVýroba svíčekKasárny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce