Jak pracovat s katalogem

Dluhové poradenství Samaritán

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 3


Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP), Zlín (ORP)


Komu je služba určena

Osoby v krizi (Ambulantní - Muži i ženy, kteří mají problémy s dluhy a potřebují odbornou podporu a pomoc.)


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18-ti let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:605 564 039, 577 925 083
Email:samaritan@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:tř. Tomáše Bati 1255, 76502 Otrokovice
Adresa:Bratří Jaroňků 6989, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem, kteří mají potíže s dluhy a jsou starší 18ti let.

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • muži i ženy, kteří mají problémy s dluhy,
 • rodinní příslušníci dlužníků a osoby blízké,
 • věřitelé, kteří jsou fyzickou osobou a nepodnikají v oblasti financí,
 • osoby, kterým by mohlo hrozit zadlužení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené dluhy a tím zlepšit jejich situaci. Služba je poskytována zdarma.

 

Cíle služby:

Poskytnout pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí spojených s dluhovou problematikou, a tím napomoci k oddlužení uživatele.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – kontakty na instituce, další návazné služby, zapojení blízkých osob, širší rodiny do řešení dluhové situace uživatele.

Zvyšovat kompetence uživatelů při řešení jejich nepříznivé dluhové situace, jejich doprovázení poskytování rad a informací, a podpora uživatelů při řešení jejich nepříznivé dluhové situace, aktivizace uživatelů k samostatnému řešení a finanční gramotnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí pomoc při:

 • zjištění stavu dluhů a konzultace způsobu jejich řešení,
 • sestavení rozpočtu hospodaření, zjišťování možností lepšího hospodaření,
 • zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory, insolvenčními správci, soudy a následná asistence při komunikaci s nimi,
 • asistence při domlouvání splátkových kalendářů,
 • pomoc uživateli služby orientovat se v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvenční zákon, apod.) s možností využít právního konzultanta,
 • sepsání Návrhu na povolení oddlužení – tzv. „Osobní bankrot“,
 • řešení celkové sociální situace.

4. Specifika služby

Poskytnutí služby je odmítnuto žadateli, pokud:

 • není cílovou skupinou služby,
 • není volná kapacita služby,
 • požaduje službu, kterou neposkytujeme. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu),
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek,
 • je agresivní.
 • Identifikátor sociální služby: 3228586
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.01.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, 11.30 - 12.00 přestávka
Úterý: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Středa: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Čtvrtek: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Pátek: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín - konzultační hodiny na objednání, 11.30 - 12.00 přestávka

Terénní forma

Pondělí: 8:00 - 16:001x za měsíc

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce