Jak pracovat s katalogem

Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 10Komu je služba určena

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - Osoby, které absolvovaly některý z programů léčby závislosti,Pobytová - Osoby, které absolvovaly některý z programů léčby závislosti)

Osoby v krizi


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kvítková 124, 76001 Zlín
Telefon:773 067 929
Email:moricky@podaneruce.cz
Web:

Další adresy služby

Adresa:Vodní 345, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Doléčovací centrum je určeno pro klienty s problematikou alkoholové a drogové závislosti, závislosti na hazardním hraní, kteří absolvovali léčebný program v PL, PK nebo terapeutické komunitě či po systematické ambulantní léčbě, popřípadě těm, kteří mají potvrzenou minimálně 3 měsíční abstinenci. Věková hranice pro přijetí klientů je minimálně 18 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti, ať už látkové (nealkoholové drogy a alkohol) či nelátkové (hazardní hraní, sázení) v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.

Základním cílem programu následné péče je postupné uschopnění a stabilizace klientů s kariérou závislosti v podstatných oblastech jejich života: 

abstinence – udržení a stabilita abstinence, plánování a zvládání rizikových (spouštěcích situací), schopnost zvládnout případný relaps

zaměstnání a finanční situace – nalezení stálého zaměstnání, získání a upevnění pracovních návyků, zvyšování kvalifikace a vzdělání, hospodaření s penězi apod.

ubytování – nalezení vlastního nerizikového bydlení, aktivní řešení bytové situace

právní a sociální otázky – aktivní řešení problémů spojených s drogovou kariérou – např. splácení dluhů, schopnost jednat s úřady apod.

vztahy – schopnost navazovat a rozvíjet uspokojivé vztahy (přátelské, partnerské, rodinné)

volný čas – aktivní hledání možností využití volného času

osobní rozvoj – rozvíjení osobních dispozic, např. schopnosti komunikovat, zvládat konfliktní a stresové situace, schopnosti nalézat zdroje a podporu

zdravotní stav – pozitivní vztah k psychickému i fyzickému zdraví

Doléčovací centrum (DC) navazuje na práci služeb rezidenční, popř. ambulantní léčebné péče a v rámci celé sítě služeb se snaží o zúročení předchozí léčby a stabilizaci klienta v reálných podmínkách, kdy dochází k jeho začleňování do běžného života.

3. Nabízené činnosti

Základní nabídka služby:

• sociální poradenství a asistence při vyřizování osobních dokladů, pojištění, hledání zaměstnání

• ubytování

• poradenství a edukace, včetně práce s rodinnými příslušníky

• skupinová a individuální psychoterapie

4. Specifika služby

Program DC navazuje na intenzivní léčbu v komunitě nebo léčebnách, jde o pokračování procesu, navazuje se na osobnostní práci. Dá se očekávat obdobný set sociálních problémů (bydlení, práce, obavy z relapsu, problémy s naplněním volného času). Počítá se i se střetem s realitou, kdy klientům schází blízkost vztahů v léčebném společenství – proto intenzivní a pak postupně méně intenzivní kontakt. Služba je postavena na modelu komplexní péče o klienta, s klienty je pracováno systematicky po delší dobu. V podstatě jde i o jakýsi "odpočinek" od intenzivních léčebných programů a opětovné klientovo převzetí zodpovědnosti za zajišťování svých základních potřeb. Jedním z cílů služby je pomoci klientům např. zvládat jednání s úřady a institucemi, řešit problémy spojené se zaměstnáním (rekvalifikace, hledání nového zaměstnání atd.), zajistit si samostatné a nerizikové bydlení apod. Významnou oblast představuje trávení volného času - klient se učí aktivně předcházet nudě zapojením se do zájmových a volnočasových aktivit, podporujeme orientaci ve společnosti, která vyrůstá v občanskou angažovanost (např. dobrovolnictví). Úspěšné fungování Doléčovacího centra je zejména v první fázi programu neodmyslitelně spjato s programem ubytování. Konečným cílem je pomoci klientovi, aby byl schopen řešit své problémy samostatně popřípadě vyhledat adekvátní pomoc, je-li problém nad jeho síly.

  • Identifikátor sociální služby: 8664237
  • Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 15.10.2019

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 14:30

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strukturovaný intenzivní program a individuální ambulantní program jsou poskytovány zdarma, klienti programu ubytování hradí příspěvek na ubytování ve výši 100 Kč/den.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce