Jak pracovat s katalogem

Domácí péče

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec), Hošťálková (Obec), Kateřinice (Obec), Liptál (Obec), Lhota u Vsetína (Obec), Leskovec (Obec), Ústí (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:734 647 978, 576 515 505
Email:ostranska@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Seniorům ze Vsetína a blízkého okolí s chronickými chorobami a/nebo s poruchami paměti a orientace v rozsahu, který ztěžuje schopnost jejich samostatného pobytu v domácím prostředí.

Za seniora je považována osoba starší 65 let. Výjimky v cílové skupině může v odůvodněných případech (např. diagnostikovaná demence či vážné chronické onemocnění v nižším věku) udělit ředitel střediska.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domácí péče – terénní pečovatelské služby je poskytovat ve Vsetíně a blízkém okolí pomoc seniorům v jejich domácím prostředí k dosažení či udržení dobré kvality života.

Cílem Domácí péče je umožnit seniorům:

 1. co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, tedy neodcházet do zařízení ústavní péče;
 2. žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovat svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti;
 3. naplnit osobní cíle, které si stanovil sám uživatel služby (to může být na obecné rovině např. udržení pohybových schopností, získání určitých ztracených pohybových schopností, rozvíjení paměti a pozitivního myšlení, udržení společenských kontaktů na úrovni dřívějšího způsobu života, zabezpečení chodu domácnosti apod.).

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto služby a úkony :

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

2. pomoc při přípravě jídla a pití,

3. příprava a podání jídla a pití;

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

2. údržba domácích spotřebičů,

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,

4. donáška vody,

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

6. běžné nákupy a pochůzky,

7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby apod., a doprovázení zpět.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 1140411
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 16:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Pátek: 07:00 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

 • dohled nad uživatelem
 • dovoz / odvoz uživatele automobilem střediska
 • doprava do / ze stacionáře Zahrada
 • zápůjčka jídlonosičů
 • zápůjčka rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce