Jak pracovat s katalogem

Domácí pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP), Uherský Brod (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:náměstí Míru 464, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:602 155 402
Email:nikola.novotna@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Košíky 117, 68704 Košíky

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

seniorům (65 let a více) se sníženou soběstačností

lidem s chronickým onemocněním bez věkového omezení

lidem se zdravotním postižením bez věkového omezení

rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci

2. Smysl, poslání a cíl služby

Našim posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti Domácí pečovatelské služby:

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžku nebo vozík)

- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, pomoc při základní péči o vlasy a nehty)

- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití, zajištění stravy odpovídající věku, příprava a podání jídla a pití, dovoz nebo donáška jídla)

- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a pochůzky, běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech, velký nákup, praní a žehlení)

- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby)

4. Specifika služby

Domácí pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy.

Služba není poskytována:

- Osobám s akutním infekčním onemocněním

- Osobám, které ohrožují sebe nebo své okolí v důsledku psychické poruchy, agresivity, závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách

  • Identifikátor sociální služby: 8435916
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.07.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:00 - 20:00
Úterý: 06:00 - 20:00
Středa: 06:00 - 20:00
Čtvrtek: 06:00 - 20:00
Pátek: 06:00 - 20:00
Sobota: 06:00 - 20:00
Neděle: 06:00 - 20:00svátky 06:00 - 20:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální sazebník je k dispozici na:

http://uhradiste.charita.cz/public/default/userfiles/file/Sazebnik%201_6_12.pdf

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní úkony

Přeprava uživatele charitním autem

Relaxační masáž

Pedikúra

Dohled

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domácí pečovatelská služba


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce