Jak pracovat s katalogem

Domov JABLOŇOVÁ

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 23Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 55-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Strmá 26, 75501 Vsetín
Telefon:571 999 404
Email:novotna@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov Jabloňová je určen osobám s Alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou péči.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním cílem a posláním služby je plnohodnotné zajištění sociální, pečovatelské a zdravotní péče uživatelům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, chceme zajistit důstojné prožívání života s respetem jeho lidských práv.

3. Nabízené činnosti

Služba v Domově Jabloňová je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby.

Sociální služba obsahuje:

- poskytnutí ubytování (pouze trvalý pobyt, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj)

- poskytnutí stravy (celodenní)

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (každý pokoj má své sociální zařízení, na každém patře společná koupelna a WC)

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při hygieně, podávání stravy apod.)

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. výlety, procházky, kulturní akce apod.)

- sociálně-terapeutické činnosti (např. canisterapie, ergoterapie, muzikoterapie, bazální stimulace apod.)

- aktivizační činnosti (např. trénink paměti, motoriky, skupinové nebo individuální cvičení apod.)

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

4. Specifika služby

Specifikem naší služby je, aby se uživatelé cítili jako doma. Toho se snažíme dosáhnout prostřednictvím individuálního přístupu, vycházejícího ze znalostí životopisu, dále úzkou spoluprácí s rodinou, aktivitami vytvářenými na míru a vhodným "domáckým" prostředím. V Domově pracujeme nejmodernějšími metodami zejména s dlouhodobou pamětí uživatelů. Máme zařízen retro pokoj, který využíváme ke vzpomínkovým posezením. Společnost našim uživatelům dělají i dva kocouři. Součástí Domova je přilehlá, nově zrekonstruovaná zahrada, kterou využívají jak uživatelé tak i jejich rodinní příslušníci k posezení, procházkám a drobným činnostem spojených s péčí o zahradu. Soudržnost rodinných vztahů podporujeme v maximálně možné míře, a to např. umožněním návštěv příbuzných, pořádání společných rodinných oslav v Domově apod.

  • Identifikátor sociální služby: 3024085
  • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.07.2010

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výši úhrady za poskytované služby v Domově Jabloňová naleznete na našich webových stránkách (www.diakonievsetin.cz) nebo stáhnete zde: https://www.diakonievsetin.cz/sluzby-pro-seniory2/domov-jablonova/dokumenty-domova-jablonova/vyse-uhrad-v-domove-jablonova/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pohled na Domov JabloňováRetro pokojZátišíPohled na chodbu


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce