Jak pracovat s katalogem

Domov Jitka o.p.s.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 9Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - Jedná se o osoby s mentálním postižením doplněným o postižení tělesné, případně v kombinaci s chronickým duševním onemocněním.)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Pobytová - do 75 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Jasenická 1362, 75501 Vsetín
Telefon:571 424 850
Email:info@domovjitka.cz
Web:www.domovjitka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s mentálním postižením v kombinaci s poruchami chování, ve věku od 18-64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby týdenního stacionáře Domova Jitka, je poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním od pondělí do pátku. Zajistit jejich potřeby odpovídající mírou podpory a pomoci. Poskytnot možnost začlenit se v co největší možné míře do běžné společnosti. A to v oblasti sociální, kulturní i ekonomické. Umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována ve vlastní budově Vsetín - Luh, velmi dobře dostupná MHD, časový dojezd do centra města cca 5 minut. Kapacita týdenního stacionáře je 9 lůžek. Klienti jsou ubytováni max. po dvou.

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Služba nabízí pomoc, podporu v těchto základních činnostech: úkony běžné péče o vlastní osobu(oblékání, svlákání, stravování, přesun na lůžko aj.), pomoc při zajištění hygieny, výchovné a vzdělávací aktivity, kontakt s okolím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv.

Pracovníci Domova Jitka přistupují ke každému klientovi individuálně podle druhu a míry jeho postižení, specifických potřeb, komunikačních dovedností a rodinného zázemí, ze kterého klient přichází.

- rukodělné práce

- výtvarná činnost

- procvičování trivia

- muzikoterapie

- hipoterapie

- canisterapie

- možnost návštěvy plaveckého bazénu

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 7134850
  • Druh sociální služby: § 47 - Týdenní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 07.02.2001

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Pondělí: 07:00 - 24:00od 07:00
Úterý: 0:00 - 24:00nepřetržitě
Středa: 0:00 - 24:00nepřetržitě
Čtvrtek: 0:00 - 24:00nepřetržitě
Pátek: 0:00 - 17:00do 17:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách Domova Jitka.

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

V přízemí budovy je 1 bezbariérový pokoj včetně sociálního zázemí.

Název poskytovatele

Domov Jitka o.p.s.

IČ poskytovatele

28634764

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Jasenická 1362, 75501 Vsetín
Telefon:571 424 850
Email:info@domovjitka.cz
Web:www.domovjitka.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce