Jak pracovat s katalogem

Domov Jitka o.p.s.

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik:


Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 2Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Jasenická 1362, 75501 Vsetín
Telefon:605 875 095
Email:info@domovjitka.cz
Web:www.domovjitka.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena pro pečující osoby osob s mentálním postižením v kombinaci s duševním onemocněním ( např. porucha autistického spektra, závislosti, chronické duševní onemocnění, atd. - časté jsou projevy poruch chování ) ve věku od 8- 65 let.

Ve vyjímečných případech může být služba poskytnuta také osobě starší než 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby Domova Jitka je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a také poskytnout prostor pro seberealizaci pečující osoby. Dále rozvoj samostatnosti osoby využívající odlehčovací službu. Případně alespoň zachování jejího dosavadního zdravotního stavu v závislosti na délce odlehčovací služby a individuálních možnostech a schopnostech klineta..

Cíl služby:

 1. Umožnit odpočinek pečující pečující osobě.
 2. Začlenění klienta do společnosti v co nejvyšší možné míře.
 3. Rozvoj samostatnosti klienta v každodenních běžných úkonech.
 4. Klient co nejméně závislý na službě.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována ve vlastní budově ve Vsetíně - Luh, velmi dobře dostupné MHD, časový dojezd do centra města cca 15 minut. Klienti jsou ubytováni na pokojích po dvou. V budově je k dispozici malá kuchyňka pro přípravu jednoduchého jídla a pro ohřátí obědů, které dovážíme.

Sociální služba je nabízena na základě písemné smlouvy . Odlehčovací služba je buď pobytová( s noclehem) nebo ambulantní(přijdu - odejdu). Odlehčovací služba nabízí tyto základní činnosti: pomoc či podpora při běžných úkonech péče o vlastní osobu(stravování, oblékání, přesun na lůžko, prostorová orientace), pomoc či podpora při zajištění hygieny; výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Ošetřovatelská péče je zajištěna zdravotní sestrou.

Pracovníci Domova Jitka přistupují ke každému klientovi individuálně podle druhu a míry jeho postižení, specifických potřeb, komunikačních dovedností a rodinného zázemí, ze kterého klient přichází.

Aktivizační činnosti na základě individuálních možností klienta: rukodělné práce, výtvarná činnost, procvičování trivia, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, možnost návštěvy plaveckého bazénu

4. Specifika služby

Naše zařízení poskytuje dva typy odlehčovací služby a to:

 1. ambulantní - kapacita ambulantní služby jsou čtyři místa a klient je v našem zařízení min. 4 hodiny (dny dle domluvy).
 2. pobytová - Kapacita pobytová(s noclehem) jsou dvě lůžka.
 3. ošetřovatelská péče v rámci odlehčovací sloužby je zajištěna zdravotními sestrami
 4. práce s klienty s poruchou autistického spektra / PAS / - komunikace formou VOKSu - spolupráce se ZŠ a MŠ Turkmenská Vsetín - speciální pedagog a asistence u těchto osob
 • Identifikátor sociální služby: 7917426
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 07.02.2001

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 17:00
Sobota: 08:00 - 17:00
Neděle: 08:00 - 17:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník naleznete na webových stránkách www.domovjitka.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Díky podpoře sponzorů a projektům, může naše zařízení nabídnout klientům od května do října v Hipocentru Růžďka hipoterapii. Této aktivity se mohou účastnit také osoby s postižením, které nejsou našimi klinety.

Dále nabízen týdenní ozdravný pobyt v krásném prostředí Valašska v obci Huslenky na ubytovacím zařízení Kýchová - Celnice. Tento pobyt mají možnost využít také osoby s postižením, které nejsou našimi klinety a také jejich pečující osoby. Je zde finanční spoluúčast klienta.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

V přízemí budovy je jeden bezbariérový pokoj i se sociálním zařízením. Pokoj a koupelna jsou vybaveny stropními kolejnicemi pro zvedací zařízení.

Název poskytovatele

Domov Jitka o.p.s.

IČ poskytovatele

28634764

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Jasenická 1362, 75501 Vsetín
Telefon:571 424 850
Email:info@domovjitka.cz
Web:www.domovjitka.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce