Jak pracovat s katalogem

Domov na Dubíčku, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Hrobice

Počet lůžek: 39Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - onemocněním psychickým a mentálním)


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 45 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hrobice 136, 76315 Hrobice
Telefon:577 981 114
Email:soc.pracovnice@nadubicku.cz
Web:www.nadubicku.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s psychiatrickým onemocněním a kombinovaným onemocněním psychickým a mentálním ve věku od 45 let. Domov Na Dubíčku je zařízení s celoročním pobytem. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi domovem a uživatelem. Služby lze specifikovat jako ošetřovatelskou péči, terapeutické činnosti, celodenní stravování, poradenské služby, kulturní i zájmové činnosti, vzdělávací a volnočasové aktivity, úklid, praní prádlaa pomoc při řešení různých životních situací.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je podpora lidí v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít podobným způsobem života na který byli zvyklí se zachováním rodinných vazeb.

Cílem je poskytování sociální služby individuálně každému klientovi tak, aba byl rozvíjen jeho důstojný život, co nejvíce podobný životu okolní společnosti.Důležité je zajistit služby místních institucí pro snadnější začlenění do okolního společenství a podpora klientů v projevech vlastní vůle.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smloiuvy o poskytování sociální služby.

Sociální služba je pobytová se zajištěním celodenní stravy, praní, úklidu, ošetřovatelské péče, sociálního poradebství,pomoci při vyřizování osobních záležitostí, terapeutických a aktivizačních činností.

Základem individuální sociální péče je společně vypracovaný individuální plán, který navazuje na prvotní osobní cíl, který si klient stanoví při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.

Klienti jsou ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem, přičemž klient má možnost si pokoj dovybavit nábytkem vlastním.Většina pokojů má společné sociální zařízení.

K užívání klientům slouží kuchyňka, společná jídelna, společenská místnost a zahrada s altánem

4. Specifika služby

Sociální služba není určena žadatelům, kteří mají v anamnéze abusus alkoholu, drogovou závislost, onemocnění, které vyžaduje pobyt v uzavřeném oddělení, agresivní poruchy chování.

  • Identifikátor sociální služby: 3277845
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1993

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník je zveřejněn na internetových stránkách www.nadubicku.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Domov Na Dubíčku poskytuje nebo zajišťuje tyto fakultativní služby:

doprava služebním autem za účelem nákupů, návštěvy, výletů s doprovodem nebo bez doprovodu pracovníka

obstarání nákupů v obci

zajištění pánské i dámské kadeřnice a pedikérky

Ceník: náklady na plat řidiče 100,-Kč/1 hod, náklady na provoz auta 12,-Kč/1 km

doprovod pracovníka sociální péče zdravotní úsek 117,-Kč/1 hod.

doprovod pracovníka sociální péče aktivizační úsek 80,-Kč/1 hod.

doprovod sociálního pracovníka 135,-Kč/1 hod.

Služby kadeřnice a pedikérky si platí každý klient sám dle aktuálního ceníku pracovnic

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Domov je bezbariérový, pouze snížené přízemí je bariérové - vstup po schodišti, nelze použít výtah

IČ poskytovatele

70850968

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 136, 76315 Hrobice
Telefon:577 981 114
Email:reditelka@nadubicku.cz
Web:www.nadubicku.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce