Jak pracovat s katalogem

Domov pokojného stáří Boršice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Boršice

Počet lůžek: 8Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Boršice 274, 68709 Boršice
Telefon:572 501 130, 602 381 821
Email:julie.chovancova@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům od 65 let, osobám se ZTP ve věku od 27 do 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Odlehčovací služby je poskytování pobytu, podpory a individuální pomoci seniorům anebo zdravotně postiženým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečují pečující osoby v jejich přirozeném prostředí, a umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, zajistit péči tak, aby uživatel nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu.

Principy poskytování sociální služby:

 • důstojnost - projev úcty každého pracovníka k uživateli ve stáří a v nemoci
 • individualizace - služba je přizpůsobována měnícím se a vyvíjejícím se potřebám a představám jednotlivých uživatelů
 • respekt - zařízení se snaží plně respektovat práva a vůli uživatelů, pracovníci vytváří podmínky pro to, aby uživatelé měli možnost svá práva napl\ńovat
 • partnerský přístup - pracovníci jednají s uživatelem služby jako s rovnocenným partnerem, plánovaná služba je poskytována na základě společné Smlouvy, která je v písemné podobě
 • křesťanské zásady - dodržování Kodexu CHČR, nabídka duchovních programů

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti spojené s poskytováním Odlehčovací služby se řídí vyhláškou č.505/2006 Sb. §10:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ( pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru)
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ( pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o nehry a vlasy, pomoc při použití WC)
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy ( zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)
 4. Poskytování ubytování (ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení)
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Ubytování je poskytováno na přechodnou dobu a to maximálně na 2x6týdnů za sebou, služba se může opakovat během roku.

Ubytování je realizováno ve 2 jednolůžkových pokojích, 1 dvoulůžkový pokoj a 1 pokoj pětilůžkový, které jsou vybaveny nábytkem a polohovací postelí. Na chodbě je bezbariérové WC a sprcha s WC.

Poskytnutá strava je v rozsahu snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře, u diabetiků i II.večeře.

Je zajištěn individuální přístup k uživatelům, vytváří se osobní cíle stanovené uživatelem a zároveň je součástí Smlouvy.

Smlouva je uzavírána písemnou formou.

4. Specifika služby

Odlehčovací služba Boršice není určena:

 • osobám, které trpí formami demence (např.Alzheimerova demence) tehdy, pokud osoba potřebuje celodenní péči, pomoc a individuální podporu jednoho asistenta nebo pracovníka.
 • osobám, které trpí těžkými formami smyslového postižení (úplná hlucjota, úplná slepota) tehdy, pokud osoba vyžaduje nepřetržitou celodenní pomoc asistenta.
 • osobám s formami mentálního postižení, která by narušovala kolektivní soužití s vyžadovala celodenní pomoc a podporu jednoho asistenta nebo pracovníka

Kritéria pro odmítnutí poskytování služby:

Odlehčovací služba Boršice může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb tehdy, pokud

 • je plná kapacita zařízení
 • zájemce o službu nespadá do cílové skupiny, která je pro odlehčovací službu
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí Odlehčovací služby
 1. zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 2. osoba není schopna pobytu z důvodu akutního infekčního onemocnění
 3. chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití služby
 • Identifikátor sociální služby: 8514547
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 19.12.2005

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace je možné získat u vedoucí zařízení:

Mgr. Julie Chovancová

572 501 130, 572 501 609

tel. 602 381821

domov.borsice@uhradiste.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Částečná barierovost je v užší chodbě a zhoršené manévrování vjezdu do pokoje. U schodů je plošina.

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

budova Domovapohled na chodbu


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce