Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 120Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 532
Email:perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Uživatelem služeb v našem zařízení se může stát občan starší 18 ti let s mentálním postižením těžšího stupně a občan postižený vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou. Občan s mentálním postižením lehčího stupně může být přijat tehdy, jestliže nezbytně potřebuje ústavní péči.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Domova Barborka je poskytovat kvalitní sociální službu s respektem a úctou k člověku.

Snahou domova je umožnit osobám se zdravotním postižením prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Poskytovaná sociální služby vychází ze schopností a zájmů uživatelů, je plánovaná a směřuje k naplňování jejich individuálních potřeb.

Cíle vedoucí k naplňování poslání domova:

1. Poskytování individualizované podpory a pomoci ke zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu

2. Poskytnutí podpory a pomoci při osvojování sociálních dovedností jako přípravy na život vně zařízení

3. Podpora uživatelů ve využívání místních institucí a běžně dostupných služeb

4. Umožnit pracovní uplatnění v rámci domova a vyhledávat pracovní uplatnění mimo zařízení

Zásady poskytování služby:

1.

Práva uživatelů - respektování základních lidských práv a svobod, práva na intimní a partnerský život. Vytváření podmínek k ochraně práv uživatelů - další vzdělávání zaměstnanců, kontrolní činnost.

2.

Individualizace - pomoc a podpora dle možností, schopností a potřeb jednotlivých uživatelů

3.

Rovnocenný přístup - partnerský přístup a vzájemný respekt obou stran, jednání s uživatelem o jeho potřebách a následném způsobu poskytování podpory, pomoci a péče.

4.

Sociální začleňování - využívání veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací ve městě, navázaní a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším společenským prostředím

5.

Podpora rozvoje nezávislosti a autonomie uživatelů - podpora dle individuálních schopností a potřeb ke zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, předcházení zvyšování závislosti na poskytované službě. Vedení k samostatnému rozhodování, samostatným vycházkám, rozvíjení a udržení pracovních dovedností, rozvoji soběstačnosti, sociálních dovedností - nákupy, vaření, praní, příprava na samostatný život vně zařízení. Zapojení zástupců uživatelů do rozhodování o chodu zařízení - rada uživatelů, stravovací komise, společné schůzky.

6.

Zvyšování kvality poskytovaných služeb - zajištění efektivníého a průběžného prohlubování a doplňování vzdělávání pracovníků, komplexní týmová spolupráce, profesionalita, kontrolní činnost zaměřená na poskytované sociální služby.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 Kapacita služby je120 osob.

Ubytování klientům nabízíme v útulných jednolůžkových, dvoulůžkových a pro imobilní klienty ve čtyřlůžkových pokojích. Součástí každého oddělení je velká společenská místnost – hala, vybavená kuchyňka s jídelnou, společné sociální a hygienické místnosti a velká terasa.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách.

  • Identifikátor sociální služby: 1254323
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.10.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování a stravu lze najít - www.sskm.cz nebo zde

Více informací o úhradách poskytne sociální pracovnice , tel.kontakt 573 509 537

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice   - tel  573 509 537 , mob. 727 901 193 .

Aktuální sazebník fakultativních činností je k dispozici na www.sskm.cz.

Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou vždy přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby .

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce