Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Medlovice

Počet lůžek: 16Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Medlovice 90, 68741 Medlovice
Telefon:572 594 329
Email:eva.coplakova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice nabízí nepřetržitou péči osobám těžkým a hlubokým mentálním postižením a také osobám s kombinovanými vadami a omezenou mobilitou, které své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami, nebo za pomoci svých rodin.

Do „Domova“ přijímáni uživatelé ve věku od 18 do 26 let, a to do dvou domácností, které poskytují služby osobám s kombinovanými vadami a omezenou mobilitou. Podmínkou je, že žadatelé jsou posuzováni jako osoby zaopatřené (§ 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění).

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život a naplňování jejich životních potřeb.

Ve všech činnostech si uvědomujeme, že závislost našich uživatelů na pomoci a podpoře je velmi vysoká a naplnění našeho poslání vyžaduje ze strany všech pracovníků respekt k těmto skutečnostem. Důraz je kladen na dodržování lidských práv a základních svobod osob.

 

3. Nabízené činnosti

Nabízené činnosti:

Základní sociální poradenství
Ubytování
Stravování
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Základní ošetřovatelská péče
U nezletilých dětí poskytnutí osobního vybavení, drobných předmětů běžné osobní potřeby a některých služeb

4. Specifika služby

U uživatelů s kombinovanými vadami je ambulantní formou zajištěna odborná lékařská péče v oboru pediatrie,psychiatrie,neurologie a gastroenterologie. Dále je zajištěna odborná ošetřovateská péče pro osoby s problémy v příjmu potravy (enterální klinická výživa).

 

Pravidla pro ukončení služby

Vzhledem k tomu, že cílová skupina uživatel, které je naše služba určena, je specifická a pomoc a podpora uživatele se děje ve všech úkonech péče o vlastní osobu, je možné ukončení poskytované služby ze strany poskytovatele, tenkrát, když je dlouhodobým pozorováním a vyhodnocováním situace zjištěno, že služba již uživateli nevyhovuje a zařízení nemá možnost zajistit dále poskytování služby (zdravotní důvody: např. nutnost poskytovat podpůrnou kyslíkovou terapii).

  • Identifikátor sociální služby: 7895834
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

U nezletilých dětí je úhrada stanovena jen za stravu.

U dospelých uživatelů pak za stravu a ubytování, dle kategorie pokojů.

Podrobné informace poskytne vedoucí sociální pracovnice.

tel. 572 594 729

mail: petra.mikulova@ssluh.cz

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Zajištění individuální dopravy služebním vozidlem

Soukromé elektrospotřebiče na pokojích

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce