Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Staré Město

Počet lůžek: 49Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kopánky 2052, 68603 Staré Město
Telefon:572 544 028
Email:pavlina.vavrinikova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 

Služba DZP Staré Město je určena pro:  

 • Osoby s mentálním postižením  
 • Osoby s kombinovaným postižením (mentálním postižením v kombinaci s tělesným  

postižením anebo s poruchami autistického spektra)  

  

Věková kategorie:  

 • mladí dospělí (19 – 26 let) 
 • dospělí (27 – 64 let)  
 • mladší senioři (65 – 80 let)  
 • starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Staré Město je podpora a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, kterou nelze řešit využitím jiné sociální služby. Primárně poskytujeme podporu a pomoc těm osobám, které potřebují péči a podporu 24 hodin denně a žijí na území Zlínského kraje anebo zde mají sociální vazby. Stávající uživatele s nízkou a střední mírou potřebné podpory podporujeme v přechodu do běžného prostředí, aby mohli žít běžný způsob života, nebo do sociálních služeb komunitního typu, vzhledem k individuálním možnostem a potřebám uživatele.  

3. Nabízené činnosti

Sociální služba zajišťuje uživatelům tyto základní činnosti:   

poskytnutí ubytování,   

(jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje bez vlastního sociálního zařízení, dva jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, pokoje jsou vybavené základním nábytkem).   

poskytnutí stravy   

(celodenní strava – 5x denně z vlastní kuchyně, možnost výběru z několika druhů diet, možnost výběru konzumace jídla – společná jídelna, vlastní pokoj nebo jídelna v přízemí domova)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

 • pomoc při oblékání   
 • pomoc při přesunu z lůžka nebo vozík   
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh   
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití   
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším

prostoru  

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu   

 • pomoc při úkonech osobní hygieny   
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty  
 • pomoc při použití WC  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   
 • pracovně výchovná činnost   
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností   
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění   
 • volnočasové zájmové aktivity   zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím   
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů   
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob    sociálně terapeutické činnosti   
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních   záležitostí   

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů   

Nedílnou součástí nabízené služby je dopomoc k zajištění zdravotní péče a poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Sociální služba je poskytována na adrese Kopánky 2052, Staré Město, 686 03, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

 

4. Specifika služby

Důvody pro ukončení služby jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

 • Identifikátor sociální služby: 5136643
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

 

Úhrady za ubytování a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a upravuje je platná organizační směrnice Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o. „ O úhradách za poskytované sociální služby v zařízeních sociálních služeb“.  Úhrada za péči je v souladu s § 73 odst. 4 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Aktuální ceník je k dispozici na internetové adrese:  http://www.ssluh.cz/dzp/dzp-stare-mesto/dokumenty.html 

Fakultativní činnosti

ANO

Rozsah poskytování fakultativních služeb se řídí organizační směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště p. o.   

Aktuální ceník je k dispozici na internetové adrese: http://www.ssluh.cz/dzp/dzp-staremesto/dokumenty.html.

Architektonická bezbariérovost

ANO

DZP Staré Město tvoří komplex vzájemně propojených dvou ubytovacích budov a technické části, jehož součástí je centrální kuchyně, prádelna, sklady, prostory pro společné akce, kaple, místnosti pro terapie, tělocvična, snoezelen a zázemí pro zaměstnance. Veškeré prostory zařízení jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové výtahy. Ubytovací část zařízení je rozdělena na čtyři oddělení. Součástí oddělení jsou společná WC, koupelna a sprcha, kuchyňka, místnost pro pracovníky a prostory, které slouží jako jídelna nebo společenská místnost.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce