Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zborovice

Počet lůžek: 52Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Pobytová - osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách)


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hlavní 1, 76832 Zborovice
Telefon:573 369 017
Email:radmila.baierova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina žadatelů o poskytování sociální služby by měla vycházet z jejich potřeb, míry podpory a návaznosti na jejich bydliště ve Zlínském kraji, případně na jejich sociální vazby na osoby žijící ve Zlínském kraji.

C í l o v á s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Cílová skupina:

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením - specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách.

Věková struktura:

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

P o s l á n í m Domova je poskytovat podporu a péči dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Tato podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatelů, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace.

C í l e m služby je:

 • zachovat či zvyšovat soběstačnost uživatele,
 • podporovat a motivovat uživatele k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace,
 • na základě individuálního přístupu zvyšovat seberealizaci uživatelů.

Tento obecný cíl služby je konkretizován v individuálním plánu každého uživatele a současně vychází z jeho možností, schopností a potřeb.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy. Nabízíme celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Součástí většiny pokojů je samostatné sociální zařízení. Některé pokoje jsou vybaveny kuchyňským koutem, některé balkonem.

Součástí poskytovaných služeb je zajištění celodenního stravování včetně dietního systému, úklidu, praní, žehlení. Běžnou součástí je zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně. Nabízíme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Zpřostředkováváme kontakt s rodinou, se společenským prostředím.

4. Specifika služby

Domov poskytuje sociální služby ve specifickém prostředí, které je charakterizováno dvěma samostatnými budovami,  uživatelé jsou umístěni dle svých potřeb a míry podpory ze strany poskytování sociální služby. Součástí služby je rozsáhlý park s rybníkem, který napomáhá k pocitu příjemného, poklidného prostředí s možností vycházek v přírodě.

Domov jako jediné registrované sociální zařízení ve Zlínském kraji se specializuje na poskytování sociální služby lidem s Huntingtonovou chorobou.

 

 • Identifikátor sociální služby: 7955879
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování a stravování řeší organizační směrnice O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb.

Informace o úhradách podá sociální pracovnice. Kontakt na sociální pracovnici domova : 573 369 017, katerina.simcikova@ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

šicí práce nad rámec drobných oprav

drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele

rozmnožování tiskovin

perličková koupel - celková

perličková koupel - hornich, dolních končetin

cvičení dolních končetin na přístroji Thera trainer

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

soukromé elektrospotřebiče na pokoji

telefonické služby - tarifikátor, automat

úschova cenností

 

 

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Uživatelé v DZP Zborovicích žijí ve dvou budovách. Obě budovy jsou bezbariérové.

 

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Nová dolní budovaBudova C1lůžkový pokoj2lůžkový pokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce