Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Pačlavice

Počet lůžek: 48Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pačlavice 6, 76834 Pačlavice
Telefon:573 372 012
Email:socialnisluzby@obecpaclavice.cz
Web:www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pomáháme osobám starším 60 let, jejichž situace vyžaduje z důvodu věku a snížené soběstačnosti pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci není možné zvládnout ani za pomoci terénních služeb.

Nemůžeme nebo neumíme pomoci těmto lidem:

 • seniorům s akutním infekčním onemocněním nebo diagnózou bacilonosiče;
 • seniorům, kteří z důvodu duševní poruchy či onemocnění (psychózy, schizofrenie a maniodeprese) závažným způsobem narušují kolektivní soužití a mezilidské vztahy, ohrožují sebe či jiné osoby;
 • seniorům s vrozenou úplnou hluchotou nebo slepotou, kteří vyžadují specifickou komunikaci, kterou nejsme schopni zajistit;
 • seniorům s opakujícími se projevy agresivity či jinými způsoby narušujícími kolektivní soužití.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Náš Domov pro seniory je provozován organizací Sociální služby Pačlavice, p. o.

Jsme registrovanou pobytovou službou, kterou zřídila obec Pačlavice za tím účelem, aby poskytovala potřebnou pomoc a podporu seniorům zejména z nejbližšího okolí, kteří již nejsou schopni vzhledem ke svému zdravotnímu stavu postarat se o sebe a bez pomoci druhé osoby žít nadále ve své domácnosti.

Snažíme se, aby uživatelé naší služby měli vytvořeny důstojné podmínky života ve stáří, aby se mohli svobodně rozhodovat o svém životě, volně navazovat vztahy, organizovat si svůj denní čas, žít běžným způsobem života.

Dále se snažíme, aby uživatelé naší služby využívali svoje schopnosti a dovednosti a co nejdéle si tak zachovali soběstačnost a samostatnost.

Našim cílem je také zachovat úzký kontakt uživatelů s jejich rodinou a dalšími blízkými osobami, a aby uživatelé naší služby využívali běžných veřejných služeb mimo zařízení.

3. Nabízené činnosti

S každém uživatelem naší sociální služby sjednáváme rozsah a průběh poskytování této sociální služby (s ohledem na osobním cíl každého uživatele závislým na jeho možnostech, schopnostech a přání) v rámci těchto základních činností:

1) Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni na budově zámku ve druhém podlaží (35 lůžek) a na samostatně stojící budově v blízkosti zámku (21 lůžek). Pokoje jsou jedno až čtyřlůžkové. Koupelna a WC jsou umístěny na chodbě. V rámci ubytování zajišťujeme úklid, praní prádla včetně drobných oprav a žehlení.

2) Stravování

Poskytujeme celodenní stravování včetně stravy dietní. Z kuchyně, která je součástí zařízení, je vydáván vždy jeden druh jídla. Uživatelé mají možnost využít nákupů jako fakultativní služby, nebo k nákupu využít obchod v blízkosti zařízení.

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Tuto péči poskytují 24 hodin denně pracovníci v sociálních službách. Pracovníci uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomáhají např. při oblékání, svlékání, při přesunu na lůžko, ulehání a změně poloh, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovníci v sociálních službách poskytují uživatelům dle jejich skutečné potřeby pomoc při využití WC, koupání či sprchování, při péči o vlasy a nehty.

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podporujeme a napomáháme uživatelům ve využívání běžných, veřejně dostupných služeb (kadeřnice, lékař, obchod, kulturní akce apod.).

6) Sociálně terapeutické činnosti

Usilujeme o rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování uživatelů. Cílem je tedy podpora aktivity uživatelů a prevence poklesu jejich fyzických, duševních i sociálních funkcí vedoucích ke snížení závislosti na službě.

7) Aktivizační činnosti

Zjišťujeme zájmy a oblíbené aktivity našich uživatelů a snažíme se je realizovat prostřednictvím individuálního plánování průběhu sociální služby. Pořádáme kulturní vystoupení, výlety, společné oslavy tradičních svátků, společně pečeme a vaříme, vyrábíme dekorace, provádíme vzpomínkové aktivity, vědomostní kvízy apod.

8) Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zajišťujeme základní sociální poradenství, pomáháme uživatelům při komunikaci s úřady práce, Českou správou, soudy a dalšími institucemi.

4. Specifika služby

 • možnost ubytování pro manželské páry, sourozence
 • vzhledem k tomu, že je v areálu organizace poskytována také pobytová služba pro osoby se zdravotním postižením, je tu možnost ubytování rodičů seniorů v domově pro seniory a dcery s mentálním postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • zámecká zahrada s kapličkou
 • venkovské prostředí
 • Identifikátor sociální služby: 5512254
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník sociální služby je dostupný na těchto webových stránkách: http://www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz/o-nas/cenik/

Fakultativní činnosti

ANO

Nabídku a ceník fakultativních činnostech naleznete na těchto webových stránkách: http://www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz/o-nas/cenik/

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Domov je umístěn ve dvou budovách:

1. samostatně stojící přízemní budova - bezbariérová

2. budova zámku - domov je v 1. NP, přístupný dvěma schodišti a výtahem

IČ poskytovatele

75079771

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 6, 76834 Pačlavice
Telefon:573 372 035
Email:radek.jaros@obecpaclavice.cz
Web:www.socialnisluzby.obecpaclavice.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce