Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Jasenka - Vsetín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 51Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Dolní Jasenka 2274, 75501 Vsetín
Telefon:571 117 832
Email:ds.jasenka@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory Jasenka - Vsetín - Služba je určena pro muže a ženy ve věku 59 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Jasenka - Vsetín je zajistit důstojný život, potřebnou péči a bezpečí seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.

Cíle služby:

 • poskytování kvalitní sociální služby personálem na profesionální úrovni s individuálním přístupem,
 • vytvoření podmínek pro zajištění důstojného života, potřebné péče a bezpečí uživatelům s ohledem na jejich individuální potřeby a přání,
 • udržení a rozvoj schopností a dovedností uživatelů,
 • udržení a rozvoj sociálních kontaktů.

Zásady poskytování sociální služby:

 • dodržování a respektování lidských práv, svobod a důstojnosti uživatelů,
 • respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení,
 • respektování individuálních potřeb uživatelů,
 • podpora nezávislosti, soběstačnosti a samostatného rozhodování uživatelů,
 • vlídný, přátelský a partnerský přístup, vedený s úctou a empatií,
 • odborná a profesionální úroveň pracovníků.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování

Ubytování je poskytováno v 15 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením (WC, umyvadlo, sprcha), šatnou a balkónem. Mezi základní vybavení pokoje patří lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle, polštář, přikrývka a lůžkoviny. Pokoj si může uživatel dovybavit. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání personálu. Poskytnutí ubytování zahrnuje i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Poskytnutí stravy

Poskytována je celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je připravována ve vlastní kuchyni domova. Uživatelé mají možnost se stravovat v jídelně nebo na svém pokoji.

Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zproztředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Míra podpory uživatele odpovídá jeho potřebám a schopnostem s cílem udržet maximální samostatnost uživatele a podpořit jeho sociální začleňování. Domluvený rozsah poskytovaných úkonů péče je zaznamenán v tzv. Plánu péče.

4. Specifika služby

Služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžadujem poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v Domově z důvodů akutního infekčního onemocnění,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči osobního asistenta,
 • osobám, které trpí stavy, jež mohou ohrozit, popř. ohrožovat osobu a její okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba, závislost na alkoholu apod.),
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Identifikátor sociální služby: 5239713
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 07.12.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhradu za ubytování a stravu hradí uživatel ze svých osobních příjmů na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Vzor Smlouvy a aktuální tabulka úhrad za ubytování a stravu je zveřejněna na webových stránkách Sociálních služeb Vsetín, p.o. : www.sluzbyvsetin.cz

Úhrada za úkony péče je hrazena v plné výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnosti

ANO

Domov poskytuje nad rámec základních činností také fakultativní činnosti. Rozsah těchto činností vychází z přání uživatelů a z nabídky a možností Domova. Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou uvedeny v Sazebníku činností, který je uživateli předán spolu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova DSBudova DSVstupChodbaJídelnaJídelnaDvoulůžkový pokojJednolůžkový pokojPokojKoupelna


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce