Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Karolinka

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Karolinka

Počet lůžek: 128Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pod Obecnicu 308, 75605 Karolinka
Telefon:571 450 730
Email:ds.karolinka@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena mužům a ženám ve věku 60 let a více, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nejsou schopni nadále žít samostatně v domácím prostředí s pomocí rodiny nebo terénních sociálních služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smyslem poskytované sociální služby je umožnit seniorům důstojné dožití života v příjemném prostředí.

Posláním sociální služby je poskytování ubytování, stravy, ošetřovatelských služeb a dále zprostředkování zdravotních a sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu tak, aby život uživatele v domově byl srovnatelný se způsobem života jeho vrstevníků v domácím prostředí.

Cílem poskytované služby je:

 • poskytování individuální, kvalitní a bezpečné služby na základě osobních přání a cílů uživatelů
 • zamezení sociálního vyloučení prostřednictvím podpory a udržováním vztahů uživatelů s rodinami a blízkými osobami
 • vytvoření podmínek pro aktivní využívání volného času dle schopností a zájmu uživatelů

3. Nabízené činnosti

Domov pro seniory poskytuje své služby na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Poskytovaná služby nabízí tyto základní činnosti:

Poskytnutí ubytování

 • ve 22 jednolůžkových pokojích
 • ve 34 dvoulůžkových pokojích
 • v 18 třílůžkových pokojích

Pokoj je vybaven minimálně těmito předměty: polohovací lůžko, šatní skříň, noční stolek, polo-křeslo nebo židle, závěsná police, polštář, přikrývka, lůžkoviny, podložka. Po dohodě si může uživatel pokoj dovybavit.

Poskytnutí ubytování zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení, žehlení.

Poskytnutí stravy

 • celodenní, připravovaná ve vlastní kuchyni
 • jsou respektovány zásady racionální výživy a potřeby dietního stravování v souladu se zdravotním stavem uživatelů
 • mobilním uživatelům je strava podávána ve společné jídelně, imobilním uživatelům na odděleních

Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí bezplatného základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení

Poskytovaná péče vychází z individuálně určených potřeb uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči v návaznosti na individuální plánování. Při určování rozsahu podpory přihlížíme ke stupni závislosti vyplývajícího z přiznaného příspěvku na péči.

4. Specifika služby

Službu nelze poskytnout z těchto důvodu:

 • službu, o kterou zájemce žádá, zařízení neposkytuje
 • zařízení má naplněnou kapacitu služby
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • výpovědi smlouvy o poskytnutí téže sociální služby v době kratší 6 měsíců

Uživatel a zařízení se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby. Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Zařízení může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených ve smlouvě. Ukončení pobytu má vždy písemnou formu.

 

 • Identifikátor sociální služby: 5934524
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Celková měsíční úhrada za pobyt se skládá z úhrady za ubytování a z úhrady za stravu. Aktuální ceník je zveřejněn na webových stránkách.

Odkaz:

http://www.sluzbyvsetin.cz/cz/domovy/domov-senioru-karolinka/dokumenty

Fakultativní činnosti

ANO

Rozsah služeb vychází z přání uživatelů, nabídky a možností zařízení. Uvedené fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů těchto činností dle aktuálního sazebníku.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Areál zařízení je tvořen hlavní budovou o čtyřech podlažích a nově postaveným pavilonem B, který je propojen společnou chodbou. Celá budova B, dostavená v roce 2009 je bezbariérová. Dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, balkón a signalizační zařízení. Součástí této budovy je ergoterapeutická dílna, rehabilitace a multifunkční místnost.

V zařízení je k dispozici 146 ošetřovatelských polohovacích lůžek, z toho 113 s elektrickým ovládáním. Na každém oddělení se nachází centrální bezbariérová koupelna s vanou a sprchovým koutem, z toho ve dvou koupelnách jsou výškově nastavitelné vany. Součástí každé budovy je osobní výtah. Imobilní uživatelé mají možnost využit plošinu, která se nachází u hlavního vchodu budovy.

 

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Hlavní budovaNová budova2 lůžkový pokoj1 lůžkový pokojDenní pobyt, hlavní budovaSpolečná jídelnaSpolečenská místnost, knihovnaKoupelna s vířivkouSociální zařízeníRehabilitaceMístnost pro ergoterapiiVenkovní terasa


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce