Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Koryčany

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Koryčany

Počet lůžek: 19Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:776 556 187
Email:reditel.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob, který je sociální služba určena: senioři

Věková struktura: osoby starší 65 let

Kapacita služby je 22 uživatelů, jedná se o službu pobytovou, kdy služby jsou zajištěny pepřetržitě. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a WC.

.

 • ,

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové sociální služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů. Umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění, snahou je v co nejvyšší míře udržet stávající schopnosti osob a jejich zapojení do běžného života společnosti.

Cíle domova pro seniory jsou:

- zaměřené na uživatele

Cílem poskytované sociální služby je uživatel:

 • který je spokojený v těchto oblastech:
 • ubytování,
 • stravování
 • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
 • soukromí
 • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory. Služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu každého uživatele.

Mezi poskytované základní činnosti je řazeno poskytnutí ubytování, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, což je pomoc při oblékání, přesunech, vstávání a uléhání, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, kdy se jedná o volnočasové aktivity, nácvik motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 5508286
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cenny za poskytované služby jsou dány vyhláškou č. 391/2011 Sb., ze dne 30. 11. 2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovéní zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

Osobě musí dle § 73 ods. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu zůstat min. 15% jejího příjmu.

Příspěvek na péči náleží v plné výši poskytovateli služeb.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domov pro seniory má 3 NP, v budově je výtah,  budova je bez bariér.

Název poskytovatele

Domov pro seniory Koryčany

IČ poskytovatele

68684053

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:571 165 331
Email:reditel.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce