Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Luhačovice

Počet lůžek: 40Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:V Drahách 1105, 76326 Luhačovice
Telefon:577 131 053
Email:reditelka@dsluhacovice.cz
Web:www.dsluhacovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Službu poskytuje Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a ocitli se v nepříznivé sociální situaci ztrátou své soběstačnosti a změnami zdravotníhho stavu. Nejsou schopni již setrvávat ve svém domácím prostředí. Vyžadují vysokou míru pravidlné pomoci a péče, kterou nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné typy sociálních služeb.

Může se jednat i o seniory, kteří jsou cizími státními příslušníky, komunikují v českém jazyce a splňují výše uvedené předpoklady.

Služba je určena mladším seniorů od 65 let a starším seniorům od 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace zajišťuje pobytovou službu seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost vlivem věku a zdravotního stavu a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. Domov pro seniory Luhačovice poskytuje služby individuálně a na základě skutečných potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby se neprohlubovala jejich závislost na službě, ale aby poskytování služby vedlo k sociálnímu začleňování uživatele a důstojnému a aktivnímu prožívání poslední etapy života.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Luhačovice jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytování ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

V Domově pro seniory Luhačovice není možné poskytnout kvalitní služby těmto zájemcům - seniorům

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou léčbu na ošetřovatelském lůžku ve zdravotnickém zařízení
 • s infekčním onemocněním dle vyjádření lékaře
 • s psychiatrickou diagnózou, jejímž příznakem je narušování soužítí
 • s mentálním postižením všech stupňů
 • hluchoněmým
 • Identifikátor sociální služby: 6523437
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Domov pro seniory Luhačovice se řídí platným ceníkem, který je k dispozici uživatelům, zaměstnancům i veřejnosti v prostorách Domova pro seniory Luhačovice, na webových stránkách či k vyzvednutí u  zaměstnanců.

Sazebník služeb: www.dsluhacovice.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava osobním automobilem

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Budova Domova pro seniory Luhačovice je určena pro imobilní uživatele. Je bezbariérová.

 

 

IČ poskytovatele

70850909

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:V Drahách 1105, 76326 Luhačovice
Telefon:577 131 244
Email:reditelka@dsluhacovice.cz
Web:www.dsluhacovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce