Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Lukov

Počet lůžek: 182Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:734 265 169
Email:bartosova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí. Seniorům poskytujeme sociální a zdravotní služby. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.

Cílem služby je pomoc uživatelům, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí (cítili se "jako doma").

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Poskytované služby zahrnují ubytování, stravování, praní a žehlení, drobné opravy ošacení, úklid, aktivizační činnosti, sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči.

Budova je rozdělena na 3 oddělení a ubytování je poskytováno v 1 a 2 pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem a jejichž součástí je vlastní sociální zařízení. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která vaří několik druhů dietních jídel.

Nastavení využití volného času, podpora soběstačnosti vždy záleží na individuální domluvě s uživatelem, jeho možnostech a nastavení individuálního plánu spolu s jeho klíčovým pracovníkem.

Uživatel může trávit volný čas v klubovnách, kapli, knihovně ad., k dispozici jsou rovněž místní instituce. Nabídka volnočasových aktivit je široká a rozmanitá, více informací se dozvíte na: http://www.ds-lukov.cz/akce-na-mesic

 

4. Specifika služby

Kapacita služby: 182 míst

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  • osoba nespadá do cílové skupiny
  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
  • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb
  • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení
  • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
  • Identifikátor sociální služby: 6376307
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.1951

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se platí dle skutečných počtu dní v měsíci.

Náklady na ubytování:

1 lůžkový pokoj - 210,-Kč/den

2 lůžkový pokoj - 193-Kč/den

 

Náklady na stravování:

170,-Kč/den

 

Přiznaný příspěvek na péči náleží v celé výši dle Zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařízení.

 

 

Více info na: http://www.ds-lukov.cz/uhrada-pobytu

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava automobilem, broušení nožů a nůžek, kopírování i laminování, opravy oděvů, poskytnutí klubovny k soukromým účelům aj.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850941

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:577 911 494
Email:prochazkova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce