Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Lukov

Počet lůžek: 148Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:577911623, 734265169
Email:bartosova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.   

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů, jejich přirozené vztahy a přiměřenou soběstačnost s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.

 

Cíle služby:

 • Uživatelé mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby.

 • Uživatelé jsou podporováni v udržení svých schopností, dovedností a v přirozených kontaktech s blízkými a společenským prostředím.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Poskytované služby zahrnují ubytování, stravování, praní a žehlení, drobné opravy ošacení, úklid, aktivizační činnosti, sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči.

Budova je rozdělena na 2 oddělení a ubytování je poskytováno v 1 a 2 pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem a jejichž součástí je vlastní sociální zařízení. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která vaří několik druhů dietních jídel.

Nastavení využití volného času, podpora soběstačnosti vždy záleží na individuální domluvě s uživatelem, jeho možnostech a nastavení individuálního plánu spolu s jeho klíčovým pracovníkem.

Uživatel může trávit volný čas v klubovnách, kapli, knihovně ad., k dispozici jsou rovněž místní instituce. Nabídka volnočasových aktivit je široká a rozmanitá, více informací se dozvíte na: www.ds-lukov.cz

 

4. Specifika služby

Kapacita služby: 148 míst

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
 • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb
 • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení
 • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 6376307
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.1951

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se platí dle skutečných počtu dní v měsíci.

Náklady na ubytování:

1 lůžkový pokoj - 210,-Kč/den

2 lůžkový pokoj - 193-Kč/den

 

Náklady na stravování:

170,-Kč/den

 

Přiznaný příspěvek na péči náleží v celé výši dle Zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařízení.

 

 

Více info na: www.ds-lukov.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava automobilem, broušení nožů a nůžek, kopírování i laminování, opravy oděvů, poskytnutí klubovny k soukromým účelům aj.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850941

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:577 911 494
Email:prochazkova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce