Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Lukov

Počet lůžek: 21Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:734 265 169
Email:bartosova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu onemocnění demencí potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby, kterou si v jejich nepříznivé sociální situaci nejsou schopni sami zajistit. Režim v našem zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Lukov služby zvláštní režim je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence.

Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou odbornou zdravotní a sociální péči i duchovní potřeby. Vytváříme takové podmínky, které umožňují zajistit jejich maximálně možnou soběstačnost.

CÍLEM SLUŽBY:

 • pomoc uživatelům, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který by mohli žít ve svém přirozeném prostředí
 • umožňujeme prožití podzimu života v důstojných podmínkách, v bezpečném a příjemném prostředí a pomáháme předcházet prožití konce života v osamění
 • co nejdéle zachovávat a udržovat (procvičováním) schopnost sebeobsluhy, která se vlivem nemoci postupně vytrácí (podpora personálu)
 • snažíme se o udržení a rozvoj jejich sociálních kontaktů a důstojnosti, jsme nápomocni při uplatňování jejich práv
 • režim v našem zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob, kterým se věnuje odborně proškolený personál (vzdělání se zaměřením na tato onemocnění)
 • prostřednictvím týmové spolupráce dosáhnout provázanosti přímé péče

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Poskytované služby zahrnují ubytování, stravování, praní a žehlení, drobné opravy ošacení, úklid, aktivizační činnosti, sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči.

Oddělení Domova se zvláštním režimem je vyčleněna část 2.oddělení. Ubytování je poskytováno v 1 a 2 lůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem a jejichž součástí je vlastní sociální zařízení. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která vaří několik druhů dietních jídel.

Nastavení využití volného času, podpora soběstačnosti vždy záleží na individuální práci s uživatelem, jeho možnostech a nastavení individuálního plánu spolu s jeho klíčovým pracovníkem.

Nabídka volnočasových aktivit je rozmanitá a zároveň i specifická, je přizpůsobena skladbě uživatelů a jejich onemocnění.

4. Specifika služby

Kapacita služby: 21 míst

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
 • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb
 • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení.
 • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 7295876
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2002

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se platí dle skutečných počtu dní v měsíci.

Náklady na ubytování:

1 lůžkový pokoj - 210,-Kč/den

2 lůžkový pokoj - 193,-Kč/den

 

Náklady na stravování:

170,-Kč/den

 

Přiznaný příspěvek na péči náleží v celé výši dle Zák.č.108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařízení.

 

Více info na: http://www.ds-lukov.cz/uhrada-pobytu

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava automobilem, broušení nožů a nůžek, kopírování i laminování, opravy oděvů, poskytnutí klubovny k soukromým účelům aj.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

70850941

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hradská 82, 76317 Lukov
Telefon:577 911 494
Email:prochazkova@ds-lukov.cz
Web:www.ds-lukov.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Lukov


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce