Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Napajedla

Počet lůžek: 63Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - starší 58 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 1165, 76361 Napajedla
Telefon:577 942 046
Email:reditel@dsnapajedla.cz
Web:www.dsnapajedla.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Své služby poskytujeme osobám s výrazně sníženou soběstačností starším 58 let, kteří v domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci svých blízkých a terénních sociálních služeb.

Nemůžeme poskytnout sociální službu člověku se závislostí, člověk s potřebou komunikace znakovou řečí, nevidomému, či s mentálním postižením.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je v příjemném prostředí menšího sociálního zařízení poskytnout člověku pomoc tam, kde ji skutečně potřebuje a podporovat jej ve vlastní soběstačnosti.

Našim cílem je vytvářet klientům prostředí, ve kterém se mohou cítit dobře.

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel se zavazuje a je povinnen poskytovat klientovi následující služby základních činností dle§ 49 odst.2 písmeno a) až h) zákona, a to:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Principy služeb

 • individuální přístup ke klientovi: zohlednění jeho osobnosti, způsobu komunikace, zájmu a schopnosti porozumět verbálnímu a písemnému projevu, jeho přání a potřeb, psychického a zdravotního stavu
 • podpora klientů v potřebných oblastech s důrazem na maximální míru samostatnosti a informovaného rozhodování, respekt k jeho potřebám a právům
 • partnerský pohled na klienta: jednání s klientem o jemu vyhovujícím způsobu poskytování podpory a péče, omítání zneužívání pozice moci ze strany pracovníků
 • zachování a podpora důstojnosti klienta proškolováním pracovníků v dovednosti vnímat během poskytování služby situace, které důstojnost klienta ohrožují a zajímat se o jejich řešení vhodnějším způsobem
 • Identifikátor sociální služby: 5385508
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 02.09.1996

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava:

- diabetická 170,-Kč/den

- racionální 160,-Kč/den

Bydlení

- 1 lůžkový pokoj 190,-Kč/den

- 2 lůžkový pokoj 170,-Kč/den

- 3 lůžkový pokoj 155,-Kč/den

Fakultativní činnosti

ANO

 • použití služebního vozidla 10,- Kč/ km
 • kopírování tiskovin 1,- Kč/ A4
 • použití společenské místnosti 50,- Kč/ hod

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový vstup do zařízení je zajištěn bočním výtahem, který byl vybudován v roce 2017. Díky výtahu se klienti dostanou přímo z pater na zahradu nebo před domov. Dále je možný výjezd na zahradu skrze jídelnu. Zde je rampa s mírným náklonem, proto je dobré požádat pracovníka o doprovod.

IČ poskytovatele

70850976

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 1165, 76361 Napajedla
Telefon:577 942 046
Email:reditel@dsnapajedla.cz
Web:www.dsnapajedla.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pohled na domovZahradaPosezení na zahraděJídelnaReminiscenční místnostDvoulůžkový pokojTřílůžkový pokoj


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce