Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Nezdenice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nezdenice

Počet lůžek: 27Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením (Pobytová - Osoby trpící Alzheimerovou demencí, stařeckou a ostatními typy demence)


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nezdenice 233, 68732 Nezdenice
Telefon:572 610 801
Email:maria.borovska@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám od 60 let a více.

Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, a proto nejsou schopni postarat se sami o sebe ve svém domácím prostředí, mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani za pomoci jiných sociálních služeb.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním naší služby je vytvořit bezpečný, důstojný a spokojený domov osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, které v důsledku ztráty paměťových a orientačních schopností nemohou již nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí a potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, která bude směřovat k udržení jejich stávajících schopností a dovedností. 

Zásady poskytování sociální služby

 • Bezpečné prostředí – úprava vnitřních i vnějších prostor pro poskytování kvalitní péče,
 • Individuální přístup –uživatele podporujeme v zachování jeho schopností a dovedností, v jeho samostatnosti a poskytujeme pomoc pouze při těch činnostech, které uživatel nezvládne sám. Uživatele podporujeme a poskytneme mu dostatek času na každodenní činnosti. Při příchodu do Domova se zvláštním režimem s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatel prováděl v domácím prostředí. Pozornost je zaměřena spíše na „obyčejné“ běžné úkony, jako je podpora soběstačnosti při hygieně, samostatné oblékání, podpora soběstačnosti při jídle, stolování, pomoc při úpravě stolu, při prostírání, příprava kávy, umytí hrnečku, uklizení drobného nádobí na jeho místo a podobně. Tyto a další běžné každodenní činnosti vytvářejí rámec normálního dne, oporu, rituál a pocit jistoty.
 • Podpora rodinných vztahů - podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli.
 • Zachování lidské důstojnosti a uplatnění svobodné vůle – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku. Uživatele podporujeme a pomáháme jim, aby mohli dělat to, co si přejí a dokázali vše, co dokázat mohou.
 • Podpora kontaktu se společenským prostředím – uživatele podporujemeve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme k účasti na kulturních a společenských akcích v Domově se zvláštním režimem i mimo Domov dle vlastního výběru.
 • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova se zvláštním režimem, dodržujeme Etický kodex pracovníka DZR Nezdenice. Dbáme na vzájemnou toleranci a důvěru.

 

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny uživatele.
 • Zajistit uživatelům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u uživatelů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat uživatele do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u uživatel udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Službu nedokážeme poskytnout (vyloučená skupina)

 • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutní infekční nemocí.
 • Identifikátor sociální služby: 5945010
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.02.2019

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách poskytne sociální pracovník domova - tel.: 572 610 818.

https://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-nezdenice/domov-se-zvlastnim-rezimem/vyse-uhrady-za-pobyt-1.html

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce