Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory SENIOR Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 72Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:774 558 495
Email:zakova@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba domova pro seniory je určena seniorům (starším 65 let) se ztrátou soběstačnosti, případně se závažnými změnami zdravotního stavu, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují celodenní podporu a pomoc druhé osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Cíle domova pro seniory:

 • Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a jakým žijí jejich vrstevníci
 • Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a mají možnost aktivně trávit svůj čas
 • Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní služby

 • ubytování, stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Služby v domově pro seniory nejsme schopni poskytnout:

 • seniorům, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • seniorům s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem
 • seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením
 • seniorům, s nimiž se nelze, na základě komunikační bariéry domluvit (např. osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům s úplnou ztrátou zraku
 • seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním
 • seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.
 • Identifikátor sociální služby: 3511015
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník služeb včetně fakultativních viz www.senior-otrokovice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Uživatelé mohou využívat následující fakultativní služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely) a kopírování tiskovin.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Koupelny v bytových jednotkách nejsou uzpůsobeny pro vozíčkáře.

IČ poskytovatele

62180444

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 678
Email:mikel@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

DS B_1DS B_2DS B_3


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce