Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Starý mlýn Prasklice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlínský kraj, Prasklice, Kroměříž

Počet lůžek: 31Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let (Pobytová - od 60 let)

Nad 80 let (Pobytová - od 60 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Prasklice 142, 76833 Prasklice
Telefon:775 761 502
Email:DosoudilovaEva@seznam.cz
Web:www.dpsstarymlyn.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby starší 60ti let nebo osoby v plném invalidním důchodu, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo omezení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Vytvoření klidného, bezpečného a příjemného prostředí, podmínek pro aktivní a důstojný život uživatelů individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby. Poskytnutí potřebné pomoci, udržení soběstačnosti, návyků a dovedností uživatele na co nejdelší možnou dobu, zabránit sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života.

3. Nabízené činnosti

Naplnění základních činností ze zákona

Poskytnutí ubytování:

 1. ubytování
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. pomoc při podávání jídla a pití
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních   schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti:

 1. volnočasové a zájmové aktivity
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 2574440
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 15.05.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

www.dpsstarymlyn.cz

Kompletní informace o cenách - E. Dosoudilová - mobil: 732234740

strava 210,- Kč/den

pobyt  235,- Kč/den

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec uvedených základních činností jsou poskytovány uživateli fakultativní služby dle aktuálně platného vnitřního předpisu. Výše úhrady za fakultativní činnosti pro uživatele DS Starý mlýn.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

VETUS MOLENDINI CZ, z.s.

IČ poskytovatele

06753060

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 82, 76833 Prasklice
Telefon:775 761 502
Email:vetusmolendini@gmail.com
Web:www.dpsstarymlyn.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Starý Mlýn, Prasklice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce