Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory U Kašny

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 80Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573500711, 774771055
Email:gazdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

 • Jsme zde pro seniory, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby z důvodu věku a snížené soběstačnosti.

Věková kategorie klientů:

 • mladší senioři (60 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Naší snahou je vytvořit domov a přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu – udržování soběstačnosti, podpora sebeobsluhy a zvyků. Máme zájem vytvářet takové prostředí a podmínky, aby nedocházelo k vyloučení seniorů ze společnosti.

Naším cílem

je podpora sociálních vztahů, osobních cílů a aktivizace klientů. Pracovníci v sociálních službách usilují o udržení kvality života klientů, navazování kontaktů s okolím a vytvoření domácího prostředí. Sociální služby poskytujeme na základě dohody s klienty.

3. Nabízené činnosti

DpS U Kašny svým klientům poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §49 odst. 2 tyto  základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti

dále DpS U Kašny svým klientům poskytuje:

 • sociální a ošetřovatelskou péči
 • základní cvičení v rámci udržení soběstačnosti klienta
 • podpora zájmových aktivit, aktivizační a kulturní programy
 • praní prádla a jeho drobné úpravy
 • úklid
 • duchovní péče
 • dle potřeb klientů služby pedikérské a kadeřnické
 • další úkony v rámci fakultatvních činností.

 

4. Specifika služby

Poskytnutí pobytové služby DpS U Kašny se vylučuje dle vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 

 

 

 • Identifikátor sociální služby: 9606164
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2002

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb, o sociálních službách. Cena služby se dále řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace o platbách za poskytování sociální služby jsou uvedené na www.sskm.cz 

Podrobnější informace jsou možné u sociálních pracovnic:

tel.: 573 500 715  nebo 573 500 712

Fakultativní činnosti

ANO

Výše úhrad za fakultitivní služby jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Informace o fakultativních činnostech poskytnou sociální pracovnice - tel.: 573 500 715 nebo tel.: 573 500 712.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

 • DpS U Kašny tvoří kompley tří budov,které na sebe plynule navazují a jsou vzájemně propojené.
 • Budovy jsou označeny číslem 1, 2 a 3.
 • Budova č. 3 je bezbariérová, budova č. 1 a 2 mají bariéry. Díky tomu, že jsou budovy navzájem propojené není problém se bezbariérově dostat na jakoukoliv budovu.

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce