Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory U Moravy

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 115Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Erbenovo nábřeží 4262, 76701 Kroměříž
Telefon:573 503 958
Email:horackova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Osoby (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 49.), které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Senioři (mladší 60 – 80 let, starší nad 80 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním domova je vytvoření prostředí splňující podmínek pro plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů.

Zásady poskytování sociální služby

 • Preferujeme individuální přístup
 • Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické názory, náboženské vyznání a životní postoje
 • Zachováváme rovnocenný partnerský přístup
 • Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů
 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků
 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržení sítě sociálních vztahů

Cíle služby

 • Poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • Přizpůsobení služeb potřebám klientů
 • Udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • Respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Domov pro seniory (§ 49 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) poskytování ubytování

b) poskytování stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

4. Specifika služby

.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Domov pro seniory U Moravy je moderní, bezbariérové zařízení, kapacita činí 112 lůžek. Místo a denní doba poskytování služby odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových (59), dvoulůžkových pokojích (25), čímž jim zajišťujeme potřebné soukromí. Jeden pokoje je třílůžkový. Součástí pokojů je sociální zařízení s koupelnou, která je uzpůsobena potřebám klientů (madla, sedáky ve sprchách apod.).

 

 • Identifikátor sociální služby: 5115374
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 20.03.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách budou poskytnuty sociální pracovnicí :

Bc. Silvie Křížová

tel:573 503 959,727 901 062,

krizova@sskm.cz

 

Bc. Šárka Churá Štefania

tel:573 503 959,723 334 660,

chura@sskm.cz

 

Mgr. Zdeňka Dutkevičová

tel:573 503 959,725 889 641,

dutkevicova@sskm.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o fakultativních činnostech budou poskytnuty sociální pracovnicí:

Bc. Silvie Křížová

tel:573 503 959,727 901 106,

krizova@sskm.cz

 

Petra Němčeková, DiS

tel:573 503 959,725 889 641,

nemcekova@sskm.cz

 

Mgr. Zdeňka Dutkevičová

tel:573 503 959,723 334 660,

dutkevicova@sskm.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce