Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Uherské Hradiště

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 32Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním (Pobytová - jedná se o osoby trpící Alzheimerovou demencí, stařeckou a ostatními typy demence)

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 532
Email:lenka.supkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro seniory, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí s ohledem na jejich individuální a specifické potřeby prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje, která vznikla 1. 5. 2018.

Kapacita zařízení je 32 míst. 

Domov se zvláštním režimem je součástí Domova pro seniory Uherské Hradiště a nachází se ve třetím podlaží.

Vzhledem k naší cílové skupině uživatelů jde o uzavřený prostor, vstupní dveře jsou uzamčeny.

Pro vstup i odchod slouží signalizační zařízení. Vytvoření chráněného prostředí považujeme vzhledem k charakteru nemoci našich uživatelů (doprovází ji dezorientace, uživatelé jsou ohroženi blouděním i ve známém prostředí) za nezbytné.

Domov je zcela bezbariérový a patří k němu velká oplocená zahrada.

Domov pro seniory včetně domova se zvláštním režimem se skládá ze dvou budov, vzájemně propojených krčkem:

 • V první dvoupodlažní budově se v přízemí nachází vrátnice, společná jídelna, stravovací provoz včetně zázemí kuchyně, kanceláře sociálních pracovníků a dílna údržby. V prvním patře jsou kanceláře vedení domova, vedoucí sestry a účetní domova.
   
 • Druhá budova – ubytovací část, je pětipodlažní. Na každém patře jsou společné koupelny, zvlášť pro muže a ženy a čajové kuchyňky s lednicemi. Dále se zde nachází v přízemí ordinace praktického lékaře. V budově jsou dva výtahy – osobní a lůžkový výtah. Jeden osobní výtah byl zrušen a místo něj vybudováno evakuační schodiště. Boční vstup do domova je opatřen rampou pro uživatele, pohybující se pomocí invalidních vozíků. Taktéž i vstupy na zahradu domova, celé zařízení je bezbariérové. V prostorách zahrady je ke spojovacímu krčku přistavena víceúčelová kulturně-společenská místnost a v zadním traktu pozemku je prádelna domova. V předním traktu zahrady se nachází altán a pergola s posezením v letních měsících. Dále jsou zde místnosti vyčleněné pro poskytování komunálních služeb (kadeřnice, pedikérka) a prostory vyhrazené pro rehabilitaci, ergoterapii, malé společenské místnosti s televizí a velký společenský sál.
   
 • Uživatelé domova se zvláštním režimem jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích (nástup nového uživatele je vždy na dvoulůžkový pokoj). Pokoje jsou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, nočními stolky se sklopnou výškově nastavitelnou jídelní deskou, masivním stolem a komodou. V předsíni jsou šatní skříně. Ke každému lůžku je přivedeno dorozumívací zařízení sloužící pro přivolání personálu, ke komunikaci s personálem a pro příchozí telefonní hovory. Je zde rovněž místnost pro volnočasové aktivity.

Cílová skupina

Mladší a starší senioři (60 let a více), kteří trpí různými typy demencí (Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí apod.) a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci.
 

Negativní vymezení cílové skupiny 

 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • zájemci, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • akutní infekční onemocnění.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 Domov pro seniory Uherské Hradiště sídlí ve Štěpnické ulici, v klidové části města a blízkosti lesoparku. Celý areál domova je situován v prostorné zahradě, nedaleko Uherskohradišťské nemocnice. Dopravní spojení z centra města do zařízení je dostupné pomocí MHD, popřípadě cca 15 min. chůze z vlakového nádraží.

Provoz domova byl slavnostně zahájen v červnu roku 1985 a od té doby prošel celou řadou stavebních úprav, včetně přistavení vlastní prádelny a společensko-kulturní místnosti.

Poslední rekonstrukcí realizovanou v období 11/2017 - 4/2018 bylo přestavěno třetí podlaží,  kde vznikla nová sociální služba domov se zvláštním režimem určená pro  seniory od 60 let věku, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí s ohledem na jejich individuální a specifické potřeby prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje. Tuto službu poskytujeme od 1. 5. 2018. Interiérové vybavení a technologie odpovídají současným technickým, provozním, hygienickým a estetickým požadavkům pro danou cílovou skupinu uživatelů, za dodržení podmínek kladených na standardy kvality poskytovaných služeb.

Posláním Domova je poskytovat:

pobytovou sociální službu pro seniory, kteří trpí různými typy demencí s ohledem na jejich individuální a specifické potřeby prostřednictvím kvalifikovaného personálu v zařízení Zlínského kraje.

Hlavním účelem  
je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost), kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem zachovat a rozvíjet svoji soběstačnost, společenské návyky a dovednosti
 

Zásady poskytované služby vychází se zásad Domova pro seniory Uherské Hradiště:

 • úcta k člověku prostřednictvím důstojného, rovnocenného a partnerského jednání
 • respektování práva na soukromí a svobodnou vůli dle individuálních potřeb 
 • individuální přístup vzhledem k potřebám jednotlivých uživatelů a zájemců o službu
 • přizpůsobování služeb potřebám uživatelů a zájemců o službu (flexibilita)
 • zajištění bezpečí a ochrany osobního majetku
 • podpora, případně pomoc při prodloužení doby soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě

 
Kdy a kde jsou služby domova se zvláštním režimem poskytovány:

Služby jsou poskytovány  nepřetržitě, celodenně na adrese:

Domov pro seniory Uherské Hradiště
Štěpnická 1139
686 06 Uherské Hradiště

Poskytujeme tyto základní služby:

 • poskytování ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vizí Domova je být kvalitní službou, která dokáže trvale získávat zájem nových žadatelů.
Vzhledem k žádostem žadatelů se orientujeme na osoby vyžadující celodenní péči, kterou si již nejsou schopny zajistit sami, ani s pomocí rodiny nebo terénních služeb, a na této péči jsou zcela závislé.
Specializované oddělení pro osoby trpící Alzheimerovou demencí, stařeckou a ostatními typy demence navazující na Domov pro seniory umožňuje uživatelům Domova pro seniory, kteří mají diagnózu rozvíjející se stařecké demence a jiných diagnóz se stářím spojených, aby nemuseli měnit zařízení a mohli zbytek svého života prožít v pro ně již známém prostředí.

Vyškolený personál se dokáže podílet nejen na přímé péči, ale dokáže aktivně přistupovat ke každému uživateli a podílel se na tvorbě jeho kvalitního individuálního plánu (tvorba a realizace individuálního plánu, volnočasové aktivity uživatelů).

Cílem naší služby je taktéž průběžná práce na Standardech kvality sociálních služeb v rámci celého pracovního týmu, aby bylo naše zařízení kvalitně připraveno pro plánovanou inspekci kvality sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba, která se řídí a postupuje  podle schválených metodik, postupů a dalších vnitřních směrnic poskytovatele.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní služby:

 • poskytnutí pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního ubytování
 • poskytnutí celodenní stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 8134514
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.05.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Domov pro seniory Uherské Hradiště (služba domov se zvláštním režimem)

poskytuje tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

a) poskytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního pobytu osobám, které v důsledku svého věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),

b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,

c) poskytování základního sociálního poradenství,

d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,

e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,

f) poskytování rehabilitačního ošetřování uživatelům prováděné všeobecnými sestrami,

g) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,

h) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,

ch) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů a kontaktu se společenským prostředím, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele

Ceník je uveden na adrese http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-uherske-hradiste/dokumenty-1.html

 

Fakultativní činnosti

ANO

V našem zařízení poskytujeme také fakultativní služby. Jedná se o služby poskytované nad rámec základních činností, které si uživatel hradí z vlastní finančních prostředků. Ceník viz níže. 

Je možnost mít soukromé elektrospotřebiče na pokoji (TV, PC, mikrovlnná trouba, lednice, rádio, žehlička, varná konvice apod.). Tyto elektrospotřebiče se účtují 30,- Kč/měsíc/spotřebič. Je nutná revize těchto elektrospotřebičů.

Kompletní ceník fakultativních služeb je na adrese http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-uherske-hradiste/dokumenty-1.html

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce