Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Uherský Ostroh

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Ostroh

Počet lůžek: 38Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - mladší senioři 60-80, starší senioři nad 80 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Školní 774, 68724 Uherský Ostroh
Telefon:572 591 290
Email:milada.mikusova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinu Domova pro seniory Uherský Ostroh tvoří:

  • mladší senioři od 60- 80 let věku
  • starší senioři nad 80 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Zařízení poskytuje celoroční pobytovou službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tuto péči nelze zajistit v přirozeném sociálním prostředí jinými dostupnými službami.

3. Nabízené činnosti

V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytujeme v rámci sociální služby tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování- k dispozici 20 jednolůžkových a 9 dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím
b) poskytnutí stravy- vlastní kuchyně zařízení, celodenní stravování- 3 hlavní jídla
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Více informací na http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-uhersky-ostroh-1/o-domove.html

4. Specifika služby

Důvody pro odmítnutí žadatele:

1. Zdravotní:
• Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
• žadatel potřebuje individuální osobní asistenci
• s Alzheimerovou chorobou
• s jiným typem demence (dle posouzení komisního lékaře)
• kteří potřebují podporu dýchání pomocí kyslíkového přístroje
• s prokázanou závislostí na návykových látkách /alkoholici, toxikomani/
• nevidomým
• hluchoněmým
• osobám s mentálním postižením
• osobám s duševním onemocněním

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli nevidomému a hluchoněmému z důvodu neznalosti znakové řeči a Braillova písma ze strany personálu a dalším výše uvedeným z důvodu, že by mohli narušovat klidné soužití v kolektivu nebo i ohrozit zdraví svoje a ostatních uživatel či personálu.

2. sociální

• plná kapacita Domova
• žadateli, který žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu poskytovatel téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
• žadatel, který by svým přijetím do Domova řešil pouze rodinnou nebo bytovou situaci

  • Identifikátor sociální služby: 5582729
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Pobytová služba je poskytována za úhradu, částky jsou stanoveny dle platné směrnice o úhradách SSL Uh. Hradiště, p.o. a jsou k dispozici na webových stránkách www.ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti jsou pro uživatele zajišťovány za úhradu, a to dle Sazebníku fakultativních činností DS Uh. Ostroh, stanovených dle platné Směrnice SSL UH, p.o.

  • příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele - 10 Kč/ km
  • rozmnožování tiskovin- 1 Kč/ A4 jednostranně.2 Kč/ A4 oboustranně
  • soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC,mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, žehlička, varná konvice, fén, holící strojek apod.) - 30 Kč/ spotřebič/ měsíc

Nutná revize elektrospotřebičů!

Soukromé elektrospotřebiče na pokojích se účtují za celý měsíc, i v případě, kdy uživatel byl část měsíce na dovolené nebo v nemocnici. Částka se neúčtuje v případě, kdy je uživatel celý kalendářní měsíc mimo zařízení.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Výtah v domově není evakuační, ve 2. patře domova jsou ubytováni pouze mobilní uživatelé.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce