Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Valašské Meziříčí

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 18Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 1568, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:724 233 276
Email:jiri.david@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem je určen osobám s chronickým duševním onemocněním, ženám a mužům ve věku 27 let a více.

Služba je určena osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, zajištění jejich bezpečí a důstojnosti.

Cílem sociální služby Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem je poskytování kvalitní sociální služby personálem na profesionální úrovni s individuálním přístupem.

Cíle služby:

 • vytvoření podmínek pro zajištění důstojného života, potřebné péče a bezpečí uživatelům, s ohledem na jejich individuální potřeby a přání,
 • udržení a rozvoj schopností a dovedností uživatelů,
 • udržení a rozvoj sociálních kontaktů.

Zásady poskytování sociální služby:

 • dodržování a respektování lidských práv, svobod a důstojnosti uživatelů,
 • respektování jedinečnosti každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení,
 • respektování individuálních potřeb uživatelů,
 • podpora nezávislosti, soběstačnosti a samostatného rozhodování uživatelů,
 • vlídný, přátelský a partnerský přístup, vedený s úctou a empatií,
 • odborná a profesionální úroveň pracovníků.

3. Nabízené činnosti

Domov se zvláštním režimem poskytuje tyto základní činnosti:

1) Poskytnutí ubytování

Seniorpark Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem poskytuje celoroční ubytování v šesti jednolůžkových a 6 dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím (WC, umyvadlo, sprcha) a šatnou. Mezi základní vybavení pokoje patří lůžko, police, skříň, komoda, noční stolek, polštář, přikrývka a lůžkoviny. Pokoj si může uživatel dovybavit. Pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání personálu a možností připojení na internet. Poskytnutí ubytování zahrnuje i úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

2) Poskytnutí stravy

Poskytována je celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je připravována ve vlastní kuchyni domova.

3) Úkony péče

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Míra podpory uživatele odpovídá jeho potřebám a schopnostem s cílem udržet maximální samostatnost uživatele a podpořit jeho sociální začleňování. Domluvený rozsah poskytovaných úkonů je zaznamenán v tzv. plánu péče.

4. Specifika služby

Služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám, které nejsou schopny pobytu v domově z důvodu akutního infekčního onemocnění,
 • osobám fyzicky agresivním, které se projevují násilnými činy nebo poruchami sexuálního chování,
 • osobám aktivně požívajícím alkoholické nápoje (aktivní závislost),
 • osobám, které nespadají do cílové skupiny.

 • Identifikátor sociální služby: 8834308
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhradu za ubytování a stravu hradí uživatel ze svých osobních příjmů na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Úhrada za úkony péče je hrazena v plné výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnosti

ANO

Domov poskytuje nad rámec základních činností také fakultativní činnosti. Rozsah těchto činností vychází z přání uživatelů a z nabídky a možností Domova. Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou uvedeny v Sazebníku činností, který je uživateli předán spolu se Smlouvou o poskytnutí sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova Seniorparku Valašské MeziříčíPokojJednolůžkový pokojPředsíň pokoje uživateleKoupelna u pokoje uživateleKoupelna u pokoje uživatele 2Chodbarelaxační místnost


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce