Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Vážany

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 105Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Lesní 299, 76701 Kroměříž
Telefon:573 503 751
Email:pospisilova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 49)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Posláním DpS je poskytovat službu s úctou a respektem na základě individuálních potřeb, udržení stávajících dovedností, návyků a soběstačností u klientů, zajištění pocitu jistoty, bezpečí a vytváření domácí atmosféry.

Cíle poskytování služby: Podpora soběstačnosti a nezávislosti uživatele dle jeho individuálních potřeb, zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život, zajištění kvalitního bydlení s pocitem jistoty a bezpečí, zachování a podpora vztahů s rodinou a společenským prostředím, zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím průběžného zvdělávání pracovníků v oblasti péče o seniory.

Zásady poskytování služby: Respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva, respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů, zachováváme partnerský rovnocenný přístup, podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností, podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě, rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování uživatelů, kvalitu a estetiku prostředí, navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky, vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů, klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků.

 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování - 1, 2 a 3lůžkové pokoje s koupelnou a WC

b) poskytnutí stravy - celodenní strava s ohledem na dietní omezení, výběr ze dvou druhů obědů a večeří

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

Smluvní vztah může být ukončen jak ze strany uživatele, tak ze strany poskytovatele.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou vymezeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby

  • Ukončení uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena
  • Ukončení ze strany uživatele - uživatel může ukončit službu kdykoliv bez udání důvodu
  • Ukončení ze strany poskytovatele - závažné, soustavné nebo opakované porušení či nedodržení smluvních podmínek
  • Identifikátor sociální služby: 9987041
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.07.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách poskytne sociální pracovnice - tel.: 573503754.

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o fakultativních činnostech poskytne sociální pracovnice - tel.: 573503754.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory VážanyReminiscenční místnostRelaxační místnost


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce