Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Pržno

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Pržno

Počet lůžek: 64Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - muži a ženy od 40-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Pržno 9, 75623 Pržno
Telefon:571 452 219
Email:dzr.przno@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena mužům i ženám ve věku od 40-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Domov se zvláštním režimem Pržno nabízí pro lidi s duševním onemocněním způsobeným alkoholem podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě podle jejich individuálních možností a potřeb. Uživatele motivuje a povzbuzuje k aktivitám, podporuje jejich nezávislost a vztahy s rodinami a přáteli. Poskytovanou podporou usiluje o zachování či rozvíjení individuálních schopností a dovedností. Vytváří uctivé, vlídné a přátelské prostředí, které respektuje lidská práva a svobody.

Cíle služby

 • zachování nebo znovuobnovení soběstačnosti v základních oblastech života, pomoc a podpora v oblastech života, které již nezvládají,
 • udržení a upevnění dřívějších a nových schopností a dovedností,
 • aktivní způsob života v domově i mimo něj,
 • rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a společenským prostředím,
 • uspokojování individuálních potřeb a přání,
 • klidné i podnětné prostředí, které vyhovuje potřebám uživatelů,
 • přátelská atmosféra

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Sociální služba nabízí tyto činnosti:

Ubytování

Ubytování se poskytuje v jedno-lůžkových, dvou-lůžkových a tří-lůžkových pokojích, kapacita zařízení je 64 uživatelů. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, uživatelé si mohou po dohodě dovybavit pokoj svými osobními věcmi. Na každém patře jsou společné koupelny a WC. Součástí koupelny jsou vana nebo sprchový kout.

Stravování

Je zajištěno podávání celodenní stravy. Strava je připravována v kuchyni domova. Je poskytována kvalitní strava odpovídající věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v potřebné úpravě a s potřebným rozsahem dopomoci, asistence nebo úplného provedení těchto činností. Uživatelům se strava podává pětkrát denně, diabetikům šestkrát, podle platného dietního systému. Uživatelé se stravují v jídelně, kde jsou vytvořeny podmínky pro dodržování kultury stolování, nebo podle potřeby na pokoji uživatele.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Tato služba zahrnuje:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 3. pomoc při použití WC.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 4. pomoc při podávání jídla a pití,
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tato služba zahrnuje:

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti

Jedná se o činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob a podporujeme uživatele v dodržování abstinence.

Aktivizační činnosti

 1. volnočasové a zájmové aktivity,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Tato služba představuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů k čemuž pomáhá, mimo jiné, pravidelná ranní komunita uživatelů.

4. Specifika služby

Sociální služba není poskytována osobám:

 • fyzicky agresivním, které se projevují násilnými činy, nebo poruchami sexuálního chování,
 • jinou psychiatrickou diagnózou, než jsou duševní poruchy způsobené alkoholem,
 • imobilním (např. užívajícím vozík nebo upoutaným na lůžko), které potřebují bezbariérové prostředí,
 • s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí nevyvolaných alkoholem,
 • aktivně požívajícím alkoholické nápoje (aktivní závislost)
 • se smyslovými vadami – praktická hluchota a slepota
 • mimo cílovou skupinu

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci žadatele),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 9637335
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby závislé na návykových látkách
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace poskytne Bc. Tamara Kučerová, sociální pracovnice - tel. 571452219.

Fakultativní činnosti

ANO

Sazebník činností platný od 1.1.2018

1. Poplatek za použití telefonu:

dle skutečných nákladů, včetně DPH 21%

2. Rozmnožování tiskovin

jednostranná kopie .........3,-Kč včetně DPH 21%

oboustranná kopie...........4,-Kč včetně DPH 21%

3. Dovoz uživatele služebním vozidlem VW Caddy, SPZ 6Z3 5694

dle objednávky.................9,-Kč včetně DPH 21%.

4. Volnočasové aktivity nad rámec základních činností

cena dle aktuálních nákaldů včetně 21% DPH

 

 

 

 

 

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Hlavní budova Domova se zvláštním režimem PržnoHlavní budova DomovaTerapeutická dílna pro UživateleTřílůžkový pokoj - budova BOšetřovna - budova BJídelnaDvoulůžkový pokoj - budova ADvoulůžkový pokoj - budova BProstory areálu DomovaProstory areálu DomovaProstory areálu Domova


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce