Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem SENIOR Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:tř. Spojenců 1840, 76502 Otrokovice
Telefon:731 173 954
Email:mikel@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služby domova se zvláštním režimem jsou určeny:
Seniorům (starším 65-ti let věku), kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, z tohoto důvodu nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují pravidelnou podporu či pomoc, případně dohled druhé osoby. Jedná se o seniory se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Cíle domova se zvláštním režimem:

 • Umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili doma a poskytovat jim v domově pocit bezpečí.
 • Uživatelé jsou v domově podporováni v udržení svých schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a prostřednictvím plánovaných aktivit je smysluplně naplňován čas uživatele.
 • Uživatelům je v domově poskytována pomoc při udržování přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými.

3. Nabízené činnosti

Poskytujeme tyto základní služby:

 • ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích
 • celodenní stravu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (zprostředkování služeb, kulturní a společenský život)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů

4. Specifika služby

Služby v domově se zvláštním režimem nejsme schopni poskytnout:

 • seniorům s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením
 • seniorům, s nimiž se nelze na základě komunikační bariéry domluvit (osoby neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé) a seniorům s úplnou ztrátou zraku
 • seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách.

 • Identifikátor sociální služby: 6696436
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2010

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za služby včetně fakultativních viz www.senior-otrokovice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Uživatelé mohou využívat následující fakultativní služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava uživatele osobním vozem zařízení (soukromé účely), kopírování tiskovin, kavárna a drobný prodej v Café Naděje (přízemí domova).

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

62180444

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K. Čapka 1615, 76502 Otrokovice
Telefon:576 771 678
Email:mikel@senior.otrokovice.cz
Web:www.senior-otrokovice.cz

Mapa

Fotografie zařízení

DZR_2DZR_3DZR_1DZR_4


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce