Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem U Moravy

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Erbenovo nábřeží 4262, 76701 Kroměříž
Telefon:573 503 958
Email:horackova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí)

-dospělí (50-64 let)

-mladší senioři (65-80 let)

-starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním je vytváření domácí atmosféry, zajištění pocitu jistoty a bezpečí na základě udržení stávajících návyků, soběstačnosti a dovedností u uživatelů, poskytování služby s úctou, respektem a na základě individuálních potřeb.

Zásady poskytování sociální služby

 • Vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
 • Preferujeme individuální přístup
 • Respektujeme práva uživatelů, hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti bez ohledu na politické názory, náboženské vyznání a životní postoje
 • Zachováváme rovnocenný partnerský přístup
 • Podporujeme autonomii uživatelů, respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů
 • Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
 • Klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků v oblasti péče o uživatele s demencí
 •  

Cíle služby

 • Poskytování služby na základě individuálních potřeb
 • Přizpůsobení služeb potřebám klientů
 • Udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
 • Respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Domov se zvláštním režimem (§ 50 zák. 108/2006 Sb.) zajišťuje:

a) poskytování ubytování

b) poskytování stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Domov se zvláštním režimem U Moravy- pobytová služba ve vyčleněné části domova, kapacita činí 24 lůžek. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Místo a denní doba poskytování služby odpovídá cílům a charakteru služby a potřebám cílové skupiny uživatelů. Klienti je ubytováni v jednolůžkových (7), dvoulůžkových pokojích (7), čímž jim zajišťujeme potřebné soukromí. Jeden pokoje je třílůžkový). Součástí pokojů je sociální zařízení s koupelnou, která je uzpůsobena potřebám klientů (madla, sedáky ve sprchách apod.).

 

 • Identifikátor sociální služby: 8827041
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2017

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách budou poskytnuty sociální pracovnicí:

Bc. Silvie Křížová

tel:573 503 959,727 901 106,

krizova@sskm.cz

 

Petra Němčeková, DiS

tel:573 503 959,725 889 641,

nemcekova@sskm.cz

 

Mgr. Zdeňka Dutkevičová

tel:573 503 959,723 334 660,

dutkevicova@sskm.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

Informace o fakultativních činnostech budou poskytnuty sociální pracovnicí:

Bc. Silvie Křížová

tel:573 503 959,727 901 106,krizova@sskm.cz

Petra Němčeková, DiS

tel:573 503 959,723 334 660,nemcekova@sskm.cz

 

Mgr. Zdeňka Dutkevičová

tel:573 503 959,723 334 660,

dutkevicova@sskm.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce